Profesor Peter HÄNGGI doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Zgodnie z decyzją Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 9 grudnia 2005 r. tytuł doktora honoris causa naszej Uczelni otrzymał Profesor Peter Hänggi, wybitny fizyk, kierownik Katedry Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu w Augsburgu. Ceremonia odbyła się w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ.

Profesor Peter Hänggi wyróżnia się niezwykłą dynamiką intelektualną i różnorodnością zainteresowań, wszechstronną kreatywnością, inicjatywą i niezawodną skutecznością działania. Horyzonty jego zainteresowań naukowych są nadzwyczaj szerokie i obejmują zarówno obszary fizyki teoretycznej, jak też zagadnienia z pogranicza fizyki, chemii i biofizyki. Jest specjalistą z dziedziny nierównowagowej fizyki statystycznej, teorii układów złożonych, molekularnego transportu i kwantowych układów dyssypatywnych, autorem ponad 400 prac naukowych.

Jest prawdziwym przyjacielem polskich środowisk naukowych i nauki polskiej, przedstawiającym w prawdziwym świetle nasze osiągnięcia, niekiedy pomijane lub niedoceniane. >

Profesor Peter Hänggi
Profesor Peter Hänggi
Spowodował należyte przedstawienie i pozyskał uznanie międzynarodowe dla dorobku i osiągnięć Mariana Smoluchowskiego, jednego z najwybitniejszych w skali światowej fizyków początków XX wieku. Współpracuje z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Zakładem Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie jako laureat honorowego stypendium im. Aleksandra von Humboldta gościł przez 12 miesięcy.

Pierwszą nagrodę za działalność badawczą otrzymał w roku 1970, w dwudziestym roku życia. Jest laureatem szeregu wysoce zaszczytnych wyróżnień, jak: członkostwo w krajowych lub międzynarodowych towarzystwach naukowych, stanowiska profesora wizytującego lub recenzenta i opiniodawcy ogólnokrajowych programów badawczych. Wśród wielu honorowych tytułów i zaszczytnych stanowisk wyróżnić należy związane ze współpracą z polskimi placówkami naukowymi: godność członka komitetu naukowego dorocznych Sympozjów im. Mariana Smoluchowskiego, organizowanych przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz członkostwo w radzie naukowej Zespołu Inicjatywnego ds. Informacji Kwantowej w Krzyżowej, działającego w ramach Europejskiej Sieci Badań Naukowych. Jest również członkiem wielu komitetów wydawniczych międzynarodowych czasopism naukowych, a także współautorem dwóch ważnych patentów.

Związany jest jako profesor kontraktowy z Uniwersytetem Stanu Missouri w St. Louis i jako profesor ds. badawczych z Instytutem Politechnicznym w Nowym Jorku. Jest doktorem honoris causa uniwersytetów w Camerino we Włoszech oraz w Barcelonie. W latach 1980-1987 piastował stanowisko docenta, a następnie profesora nadzwyczajnego w dziedzinie fizyki w Instytucie Politechnicznym w Nowym Jorku. Bezpośrednio po doktoracie uzyskanym w roku 1977 na Uniwersytecie w Bazylei został zatrudniony jako pracownik naukowy na tymże uniwersytecie, następnie na analogicznym stanowisku na Uniwersytecie Stanu Illinois w Urbana-Champaign i na Uniwersytecie Stanu Kalifornia w San Diego jako samodzielny doktoryzowany pracownik badawczy.

Opracowano na podstawie
materiałów dostarczonych przez
prof. dr. hab. Jerzego Łuczkę

Autorzy: Redakcja
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...