Kronika Uniwersytecka - Styczeń 2006

NAJNOWSZE WYDANIE BIBLII HEBRAJSKIEJ

19 listopada na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego po raz pierwszy w Polsce zostało zaprezentowane najnowsze wydanie krytyczne Biblii hebrajskiej, które będzie podstawą dla wszystkich tłumaczeń Biblii na języki nowożytne. Prezentacji, która odbyła się w ramach dwudniowej konferencji Logos i Słowo: przekłady Biblii, dokonał rektor Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie prof. Stephen Pisano, główny redaktor wydania Biblii.

PROFESOR RADZIEWICZ-WINNICKI W NAUKOWEJ RADZIE UNIWERSYTETU W OSTRAWIE

8 listopada prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ został mianowany członkiem Naukowej Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Ostrawie. Jest pierwszym Polakiem zasiadającym w Radzie skupiającej najwybitniejsze osobistości z Republiki Czeskiej. Zadaniem Rady jest zatwierdzanie stopni naukowych w zakresie nauk humanistycznych (pedagogika).

NAGRODZONA PRACA MAGISTERSKA

W III ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych "Otwarte Drzwi 2005" zorganizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, absolwent Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ Łukasz Żelechowski zajął III miejsce w kategorii rehabilitacja społeczna. Jego praca magisterska Implementacja syntezatora programowego "Speak II" w środowisku Linux została napisana pod kierunkiem dr. Piotra Porwika, pracownika Instytutu Informatyki na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.

SREBRNY DINOZAUR DLA STUDENTA WRITV

Paweł Wysoczański, student Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego UŚ, zdobył drugą nagrodę podczas odbywającego się w Krakowie Festiwalu Etiuda & Anime 2005. Jury pod przewodnictwem Martina Sulika przyznało filmowi "Punkt widzenia" w reżyserii Pawła Wysoczańskiego Srebrnego Dinozaura za "sarkastyczny portret przedstawiciela młodej generacji". Grand Prix Złotego Dinozaura otrzymał Leszek Dawid z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi za film "Moje miejsce".

PRZEDSTAWICIELE KONSULATU USA W BIBLIOTECE ANGLISTYCZNEJ UŚ

29 listopada Konsul Generalny USA Kenneth Fairfax przekazał Bibliotece Anglistycznej Wydziału Filologicznego UŚ w darze 130 woluminów Library of America. Książki z tej unikatowej kolekcji to kanon literatury amerykańskiej, zawierający poezję, eseje, beletrystykę, a także publicystykę i pisma polityczne. Stanowią one obowiązkową listę lektur dla każdego studenta, który interesuje się literaturą amerykańską. Dotychczas kolekcje przekazane zostały uniwersytetom w Rzeszowie, Opolu, Wrocławiu oraz Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.

TARGI PRACY NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studenckie Koło Naukowe CanMore byli organizatorami Targów Pracy, które odbyły się 1 grudnia w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Targi były okazją do zapoznania się przez studentów z ofertami pracy, praktyk i staży, polityką kadrową oraz wymaganiami rekrutacyjnymi zaproszonych firm i instytucji. Obejmowały również prezentacje firm i wykłady. Patronat nad imprezą objęły Gazeta Wyborcza oraz HRK.PL.

ŚLĄSKIE ORŁY 2005 DLA ABSOLWENTÓW UŚ

Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego: Magdalena Piekorz - reżyser (m.in. nagrodzona Złotymi Lwami w Gdyni w 2004 r. za film Pręgi) i Wojciech Kuczok - poeta i prozaik (laureat nagrody NIKE 2004 za Gnój) znaleźli się wśród dziesięciorga laureatów, którzy 29 listopada odebrali w Muzeum Śląskim statuetki Śląskiego Orła 2005. Nagrody zostały przyznane przez redakcję miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk" za wybitne dokonania twórcze i związki z regionem. Otrzymali je również: Jerzy Duda-Gracz (pośmiertnie), Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Lech Majewski, Kazimierz Kutz, Stanisław Niemczyk, Henryk Waniek oraz Ingmar Villqist.

MACIEJ BISKUPSKI W RADZIE STUDENTÓW PSRP

Podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Parlamentu Studentów RP, który odbył się 19 i 20 listopada w Warszawie, Maciej Biskupski, student III roku socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, został wybrany do Rady Studentów PSRP. Maciej Biskupski pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Kultury, Promocji i Kontaktów Międzyuczelnianych Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ.

NOMINACJE PROFESORSKIE

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z 17 listopada 2005 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk biologicznych pani dr hab. Joannie Ewie Radziejewskiej-Lebrecht, kierownikowi Katedry Mikrobiologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

SUKCES FIZYKÓW UŚ W SZWAJCARII

Dr Jerzy Jarosz i dr Aneta Szczygielska z Zakładu Dydaktyki Fizyki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyli w Europejskim Festiwalu Science on Stage, który trwał od 20 do 25 listopada w siedzibie CERN w Genewie. Projekt fizyków Układ krążenia człowieka prezentował modelowane zjawiska fizyczne w układzie krążenia związane z pracą serca, mechanizmami wspomagającymi krążenie krwi, takimi jak pompa tętnicza i pompa mięśniowa, ciśnieniem hydrostatycznym i dynamicznym krwi i rolą zastawek żylnych, a także umożliwiał symulacje efektów związanych z zatorem żylnym, zatorem tętniczym, stresem oraz ze zmianami miażdżycowymi układu i tętniakami aorty. Projekt zyskał duże uznanie międzynarodowego jury i został wybrany jako najlepszy związany z naukami biologicznymi. Otrzymał również jedną z głównych nagród festiwalu przyznanych przez Europejską Komisję Badań Naukowych.

Doktorzy Jerzy Jarosz i Aneta Szczygielska już po raz drugi zostali wyróżnieni na międzynarodowym festiwalu - na poprzednim Physics on Stage 3 zdobyli nagrodę specjalną za najciekawszą prezentację fizyczną "Jajko - symbol życia".

Festiwal "Science on Stage" został zorganizowany przez EIROforum - European Intergovernmental Scientific Research Organisations we współpracy z Europejskim Towarzystwem Fizycznym. Wzięło w nim udział 29 państw europejskich i Kanada, reprezentowanych przez 500 członków delegacji narodowych wyłonionych wcześniej w wyniku festiwali organizowanych w poszczególnych państwach.

JUBILEUSZ PROFESORA ALEKSANDRA WILKONIA

5 grudnia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość związana z obchodami 70. rocznicy urodzin Profesora Aleksandra Wilkonia. Jubilatowi wręczona została księga prac dedykowanych, zatytułowana Spotkanie. Prof. zw. dr hab. Aleksander Wilkoń pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej.

PROFESOR PETER HÄNGGI DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Zgodnie z decyzją Senatu Uczelni 9 grudnia tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego otrzymał Profesor Peter Hänggi, wybitny fizyk, kierownik Katedry Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu w Augsburgu. Ceremonia odbyła się w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach.

Profesor Peter Hänggi zajmuje się fizyką teoretyczną oraz zagadnieniami z pogranicza fizyki, chemii i biofizyki. Jest specjalistą z dziedziny nierównowagowej fizyki statystycznej, teorii układów złożonych, molekularnego transportu i kwantowych układów dyssypatywnych, autorem ponad 400 prac naukowych. Profesor zwyczajny Uniwersytetu w Augsburgu, współpracuje z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Zakładem Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

STUDENCI DZIECIOM NA GWIAZDKĘ

Studenci z Koła Naukowego Studium Pracy Socjalnej i Koła Naukowego Socjologii Reklamy i Komunikacji Społecznej byli organizatorami akcji Studenci dzieciom na gwiazdkę: Niech dzieci wiedzą, że to święta. Akcja trwała od 6 do 20 grudnia. Obejmowała m.in. zbiórkę zabawek, książek i słodyczy, kiermasz świąteczny i konkurs dla dzieci "Moje wymarzone święta". Zbiórka odbywała się w oznaczonych punktach na wydziałach UŚ oraz w Silesia City Center. Patronat nad akcją objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, Prezydent Katowic Piotr Uszok i Radny Katowic Józef Zawadzki. Finałem akcji była wspólna wigilia, w której wzięły udział dzieci z rodzin ubogich.

"FORUM AKADEMICKIE" NAGRADZA ABSOLWENTKĘ UŚ

Aleksandra Ziembińska - absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, doktorantka Politechniki Śląskiej, za artykuł popularnonaukowy z dziedziny genetyki zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach, ogłoszonym przez redakcję miesięcznika "Forum Akademickie". Nagrodą jest pobyt w Londynie i 2 tys. zł. Prace wyróżnione w konkursie zostaną opublikowane na łamach "Forum Akademickiego".

DARIUSZ KUBOK - AUTOR WYRÓŻNIONY

Dr hab. Dariusz Kubok z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego otrzymał nominację do nagrody głównej Konkursu im. J. Długosza za książkę Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei, wydaną w 2004 roku przez Wydawnictwo UŚ. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest corocznie podczas Targów Książki w Krakowie za najlepszą publikację książkową z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Monografia jest całościową próbą interpretacji poglądów Parmenidesa z Elei oraz przeglądem zarówno historycznych źródeł kształtowania się jego filozofii, jak i dziejów recepcji myśli wielkiego eleaty.

100-LECIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

12 grudnia na Uniwersytecie Śląskim odbyła się jubileuszowa sesja poświęcona stuleciu działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego. ZNP to jedna z największych organizacji związkowych w Polsce, zrzeszająca pracowników edukacji i nauki. Na Uniwersytecie Śląskim działa od roku 1968, czyli od początku jego istnienia. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali członkowie związku, pracownicy i studenci Uczelni oraz goście, wśród nich m.in. Prezes ZNP Sławomir Broniarz, Przewodniczący Rady Szkół Wyższych i Nauki ZNP prof. dr hab. Zygmunt Cybulski, Prezes Okręgu Śląskiego ZNP Jerzy Surman, Przewodniczący OPZZ Województwa Śląskiego Henryk Moskwa. Patronat nad jubileuszem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

JUBILEUSZ PROFESORA ANDRZEJA RADZIEWICZA-WINNICKIEGO

9 grudnia w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła się uroczystość związana z 60. rocznicą urodzin prof. zw. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego, kierownika Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W czasie uroczystości Jubilatowi wręczona została okolicznościowa książka przygotowana przez współpracowników z Katedry: Andrzej Radziewicz-Winnicki - Twórczość naukowa, bibliografia prac, działalność badawcza, praca dydaktyczna w latach 1970-2005.

NAGRODZONA KSIĄŻKA PIOTRA ŁACIAKA

Dr hab. Piotr Łaciak z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego za książkę Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla otrzymał pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą książkę polskiego autora o tematyce związanej z fenomenologią, wydaną w latach 2002-2005. Konkurs zorganizowało Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne przy współudziale Polskiej Akademii Nauk. Ideą konkursu było wyłonienie prac stanowiących wkład w światowy dorobek fenomenologii i otwierających nowe perspektywy badawcze. Nadesłane prace oceniało jury powołane przez Zarząd PTFen.

Książka Piotra Łaciaka przedstawia stanowiska Kanta i Husserla w kwestii poznania a priori. Wykazuje nie zauważane dotąd zbieżności w kwestii materialnego a priori między obiema koncepcjami.

JUBILEUSZ PROFESORA CZESŁAWA GŁOMBIKA

15 grudnia w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach odbyły się uroczystości związane z jubileuszem prof. zw. dr. hab. Czesława Głombika - historyka filozofii, wybitnego znawcy filozofii nowożytnej i współczesnej, polskiej, czeskiej i słowackiej, wyróżnionego tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Jubilat otrzymał okolicznościową księgę Filozofia i czas przeszły wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

NAGRODZONA PRACA DOKTORSKA

Dr Andrzej Rabsztyn, pracownik Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, otrzymał wyróżnienie w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego za pracę L’écriture et le langage dans le roman épistolaire français et polonais de 1760 à 1820. Praca napisana została pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Aleksandra Abłamowicza i prof. dr. hab. Stéphana Michauda. Konkurs obejmujący prace doktorskie z dziedziny nauk o literaturze, obronione w ciągu ostatnich trzech lat, zorganizowało Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk. Przyznano trzy nagrody i cztery wyróżnienia. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 16 grudnia w Pałacu Staszica w Warszawie.

IX KADENCJA RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Prof. UŚ dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego został ponownie wybrany członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W aktualnym składzie IX kadencji Rady, która liczy obecnie 33 członków, jest jedynym przedstawicielem UŚ. Działalność nowego składu RGSW rozpocznie się 1 stycznia 2006 roku.

NAGRODA DLA MATEMATYKA

Dr hab. Tomasz Szarek, kierownik Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, został laureatem nagrody im. Wacława Sierpińskiego za rok 2005. Ta jedna z najbardziej prestiżowych nagród dla polskich matematyków została przyznana przez Wydział III Polskiej Akademii Nauk za znaczący wkład w rozwój teorii układów dynamicznych działających na przestrzeni miar.

DWUNASTY WIECZÓR AKADEMICKI

14 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się Dwunasty Wieczór Akademicki. Honorowym gościem Wieczoru był rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów, Przeor Klasztoru na Skałce w Krakowie o. prof. PAT dr hab. Andrzej Napiórkowski, który wygłosił wykład Acheiropity - ikony nie ludzką ręką uczynione. Teologia świętego obrazu. Spotkanie uświetnił koncert w wykonaniu Scholi gregoriańskiej Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów na Skałce.

Opracowała:
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier UŚ

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...