Obrazowanije i Kariera - XXI wiek

Uniwersytet Śląski wziął udział w 22. Międzynarodowych Targach Edukacyjnych Obrazowanije i Kariera - XXI wiek, które odbywały się w dniach 17-19 listopada 2005 roku w Moskwie. Prezentacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu odbywała się w ramach projektu Study in Poland realizowanego wspólnie z 12 uniwersytetami i szkołami wyższymi z Polski. Uniwersytet Śląski reprezentował Adam Kurzeja, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą.

Oprócz stosunkowo dużej reprezentacji uniwersytetów z Polski oraz Holandii na uwagę zasługuje fakt udziału w targach 60 instytucji niemieckiego szkolnictwa wyższego - największa ilościowo liczba wystawców z jednego kraju. Niemieckie szkoły wyższe prezentowały swoją ofertę edukacyjną na jednym wspólnym stoisku pod tytułem: Hi Potentials - Studies and Research in Germany. Zagraniczni wystawcy stanowili 20% ogółu uczestników targów.

Targi odbywały się w kompleksie wystawienniczym Gostinnyj Dvor w centrum Moskwy.

Stoisko polskie, na zdj. od lewej: prof. dr hab. Danuta Gierczyńska, Rektor Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku; Adam Kurzeja, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego; prof. dr hab. Maria Szewczyk, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stoisko polskie, na zdj. od lewej: prof.
dr hab. Danuta Gierczyńska, Rektor
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w
Słupsku; Adam Kurzeja, kierownik Działu
Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu
Śląskiego; prof. dr hab. Maria Szewczyk,
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
W uroczystym otwarciu targów, oprócz przedstawicieli władz rosyjskich, wzięli udział między innymi pan Van Doren, przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz pan Wiktor Ross, Chargè d’affaires Ambasady Polskiej. Zainteresowanie ofertą polskich uniwersytetów było duże. Studenci interesowali się możliwością podjęcia studiów w naszej Uczelni. Najczęściej pytano o wysokość opłat za studia, o język wykładowy oraz o kierunki studiów.

Wizyta w Ambasadzie Polskiej

Przedstawiciele uniwersytetów polskich zostali przyjęci przez pana Wiktora Rossa, Chargè d’affaires Ambasady Polskiej. W spotkaniu uczestniczyli konsulowie generalni oraz pracownicy Ambasady RP. W trakcie spotkania omówione zostały problemy promocji polskiej oferty edukacyjnej w Rosji. Przedstawiciele Ambasady deklarowali pomoc i wskazywali na sposoby dotarcia z ofertą do zainteresowanych. Omówiono tematy interesujące uniwersytety jako jednostki oferujące możliwość studiów oraz tematy i oczekiwania strony rosyjskiej. Wskazywano na potrzebę opracowania oferty pod roboczym tytułem pakiet dla studenta obejmujący kompleks informacji dotyczących możliwości i wymogów podjęcia studiów w Polsce w tym uczestniczenia w systemie stypendialnym. Jako swój wkład do rozwoju promocji polskiej oferty edukacyjnej, Radca ds. Kulturalnych i Naukowych, pani Małgorzata Szymiak, zadeklarowała opracowanie charakterystyki rynku edukacyjnego Rosji.

Uroczyste przywitanie delegacji uniwersytetów polskich na stoisku Moskiewskiej Akademii Ekonomii i Prawa. Na zdj.: kierownik organizacyjny grupy polskiej, prezes zarządu PAP SA Waldemar Siwiński
Uroczyste przywitanie delegacji uniwersytetów polskich
na stoisku Moskiewskiej Akademii Ekonomii i Prawa.
Na zdj.: kierownik organizacyjny grupy polskiej,
prezes zarządu PAP SA Waldemar Siwiński

Wizyty na uniwersytetach moskiewskich

Delegacja polska została zaproszona przez kilka uczelni moskiewskich: Moskiewski Uniwersytet Techniczny im. Baumana, Nowy Uniwersytet Rosyjski i Moskiewską Akademię Ekonomii i Prawa. Na Moskiewskim Uniwersytecie Technicznym delegacja z Polski została przyjęta przez Prorektora ds. Nauki, prof. Judima Evgeni Grigoriewicza, który omówił historię Uniwersytetu oraz przedstawił zakres jego działalności.

Spotkanie robocze w Moskiewskiej Akademii Ekonomii i Prawa. Delegacje uniwersytetów polskich wita Rektor Akademii, prof. dr Wladymir Petrowicz Bujanov
Spotkanie robocze w Moskiewskiej Akademii Ekonomii
i Prawa. Delegacje uniwersytetów polskich wita Rektor
Akademii, prof. dr Wladymir Petrowicz Bujanov

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z najnowszym laboratorium komputerowym do nauki głuchych. Na Nowym Uniwersytecie Rosyjskim grupa polska została przyjęta przez rektora prof. Wladimira Aleksjejewicza Zernova oraz dziekanów poszczególnych wydziałów. Działalność Uniwersytetu została przedstawiona podczas pokazu multimedialnego. W trakcie spotkania przeprowadzono rozmowę z panią Anną V. Biroukową, dyrektorem Centrum Mędzynarodowej Edukacji interesującą się realizacją wspólnych projektów badawczych w ramach projektów międzynarodowych oraz nawiązaniem współpracy bilateralnej. W Moskiewskiej Akademii Ekonomii i Prawa polska delegacja została przyjęta przez rektora prof. dr Wladymira Petrowicza Bujanova wraz z osobami towarzyszącymi. W trakcie spotkania przedstawiono zakres działalności Akademii oraz możliwości współpracy.

ADAM KURZEJA

Katedra Bazyla Błogosławionego oraz mury kremlowskie - widok z Hotelu Rosija
Katedra Bazyla Błogosławionego oraz mury
kremlowskie - widok z Hotelu Rosija

Foto: Adam Kurzeja

Codzienna droga na tereny wystawowe prowadziła przez Plac Czerwony
Codzienna droga na tereny wystawowe
prowadziła przez Plac Czerwony
Autorzy: Adam Kurzeja
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...