Aby byli jedno...

2 czerwca br. w Sali Konferencyjnej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się konferencja naukowa Aby wszyscy byli jedno z okazji 10. lecia encykliki Jana Pawła II Ut unum sint, którą zorganizował Zakład Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego oraz Edukacja Religijna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego przy współudziale Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich.

Prezydium Konferencji
Prezydium Konferencji

Otwarcia konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Józef Budniak, po nim uczestników przywitała prof. dr hab. Halina Rusek, prorektor Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie oraz Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor.

Otwarcia konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Józef Budniak
Otwarcia konferencji dokonał ks. prof.
dr hab. Józef Budniak

Wykłady wygłosili:

 • ks. dr Henryk Eliasz z Łodzi: "Ut unum sint" w kontekście otwarcia się Jana Pawła II na świat
 • ks. dr Sławomir Pawłowski (KUL) Papieski ekumenizm dekady po "Ut unum sint"
 • ks. dr Walerian Bugel (Uniwersytet w Ołomuńcu) "Ut unum sint" w kościele czeskim
 • ks. dr Marek Jerzy Uglorz (CHAT, Warszawa) Eucharystyczny znak obecności Boga. Rozważania nad ekologicznymi konsekwencjami sakramentu
 • ks. dr Zbigniew Zembrzuski (USKW, Warszawa) Ekumenizm w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc (USKW, Warszawa) Dialog w świetle "Ut unum sint"
 • prof. dr hab. Karol Karski (CHAT, Warszawa) Prymat piotrowy w rozumieniu luteran
 • ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (WT, Opole) Duchowość ekumeniczna
 • ks. prof. dr hab. Leonard Górka (KUL) Tradycja cyrylometodiańska - utopia czy program
 • ks. prof. dr hab. Jan Górski (WT, Katowice) Misyjny wymiar "Ut unum sint"
 • ks. dr Tomasz Siuda (WT, Poznań) Idea jedności w teologii św. Pawła
 • o. Czesław Liniewicz, ofm (Poznań) Ekumeniczne święta Biblii
 • ks. Piotr Badura, SJ (Czechy) Wspólnota ekumeniczna w Republice Czeskiej

Stanisław Pietroszek

wystąpienie ks. biskupa Władysława Wolnego, przewodniczącego czeskiej Rady Ekumenicznej
wystąpienie ks. biskupa Władysława Wolnego,
przewodniczącego czeskiej Rady Ekumenicznej

Autorzy: Stanisław Pietroszek, Foto: Krzysztof Pszczółka
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowanePre-teXtRozmowaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...