REKTOR GRATULOWAŁ STUDENTOM-SPORTOWCOM

16 czerwca br. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek spotkał się ze studentami UŚ odnoszącymi sukcesy sportowe. W spotkaniu wzięli udział również szefowie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uczelnianego Klubu AZS oraz trenerzy.

Studenci-medaliści wraz ze swoimi trenerami
Studenci-medaliści wraz ze swoimi trenerami

Rektor gratulował sukcesów wszystkim sportowcom reprezentującym różne dyscypliny: karate tradycyjne, lekkoatletykę, trójbój siłowy, pływanie oraz brydż sportowy. Pytał również o trudności, jakie napotykają osoby, pragnące godzić studia z intensywnymi treningami. Podstawowym problemem jest dla sportowców w dalszym ciągu brak odpowiednich obiektów: o ile trójboiści dysponują uniwersytecką siłownią, o tyle lekkoatletom dotkliwie brakuje stadionu i wielofunkcyjnej hali sportowej. Zaradzić temu problemowi może wspólna inicjatywa władz UŚ i miasta Katowic dotycząca zbudowania hali sportowej na terenie boiska przy Rektoracie. Do inicjatywy tej Rektor pragnie zaprosić również samych studentów - propagowanie przez nich idei powstania hali dla studentów i dla mieszkańców Katowic może znacznie przyspieszyć gromadzenie środków i w efekcie finalizację prac.

JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek i kierownik Studium WF Piotr Nowak
JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek
i kierownik Studium WF Piotr Nowak

Jak podkreślali studenci, najlepszym sposobem godzenia aktywności naukowej i sportowej jest indywidualna organizacja studiów. Ponieważ nie wszyscy studenci mają taką możliwość, władze Uczelni zamierzają wspierać i promować ich sportową aktywność. Kolejne spotkanie Rektora ze studentami sportowcami i Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego odbędzie się na początku przyszłego roku akademickiego.

Od lewej: Adam Gniadek - reprezentant UŚ w pływaniu, Wiesław Majcher i Tomasz Pupiel (karate tradycyjne)
Od lewej: Adam Gniadek - reprezentant UŚ w pływaniu,
Wiesław Majcher i Tomasz Pupiel (karate tradycyjne)

Studenci UŚ - zdobywcy medali podczas Akademickich Mistrzostw Polski Szkół Wyższych:

 • złote:
  Krystyna Rak (Wydział Filologiczny) - karate tradycyjne
  Małgorzata Pakuła (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) - karate tradycyjne
  Michał Gizak (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach) - pływanie
  Adam Gniadek (Wydział Nauk Społecznych) - pływanie
  Krzysztof Buras (Wydział Prawa i Administracji) - brydż sportowy - akademicki mistrz świata
  Grzegorz Szewczyk (Wydział Nauk Społecznych) - karate tradycyjne
 • srebrne:
  Witold Bańka (Wydział Nauk Społecznych) - lekkoatletyka
  Jarosław Piwowar (Wydział Nauk Społecznych) - lekkoatletyka
  Anna Niezgoda (Wydział Nauk Społecznych) - karate tradycyjne
  Artur Wawrzyńczak (Wydział Nauk Społecznych) - karate tradycyjne
  Tomasz Pupiel (Wydział Nauk Społecznych) - karate tradycyjne
 • brązowe:
  Emilia Wieleńska (Wydział Filologiczny) - lekkoatletyka
  Małgorzata Ottawa (Wydział Nauk Społecznych) - lekkoatletyka
  Paweł Strycharczyk (Wydział Pedagogiki i Psychologii) - lekkoatletyka
  Marcin Gembolis (Wydział Nauk Społecznych) - lekkoatletyka
  Daria Ferdynus (studia doktoranckie) - pływanie
  Marek Talatycki (AZS) - trójbój siłowy
  Marcin Pszczel (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) - trójbój siłowy
  Dariusz Nowak (Wydział Prawa i Administracji) - trójbój siłowy

Opracowała
Małgorzata Krasuska-Korzeniec

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowanePre-teXtRozmowaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...