Kronika Uniwersytecka - Lipiec 2005

Święta Uniwersytetów Śląskich

20 maja na Uniwersytecie Śląskim był Dniem Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Slezské Univerzity v Opavě). W ramach obchodów dnia odbyły się spotkania, wykłady, wystawy, a także koncerty i dyskusja na temat dziejów Śląska. Święto uczelni katowickiej w Opawie odbyło się 31 maja, w jego programie znalazły się wykłady, prezentacje, panel dyskusyjny i występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Katowice".

W katowickim święcie wzięli udział przedstawiciele uczelni w Opawie na czele z JM Rektorem UŚ prof. PhDr. Zdenkiem Jiráskiem oraz władze obu miast: Katowic i Opawy, a także Konsul Generalny Republiki Czeskiej Josef Byrtus. Uczestnikami święta opawskiego byli przedstawiciele uczelni w Katowicach: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, prof. zw. dr hab. Idzi Panic, dr hab. Józef Zarek, wykładowcy i przedstawiciele jednostek uczelni oraz studenci.

Święta obu uczelni organizowane były w ramach wspólnych działań uniwersytetów: Śląskiego w Katowicach, Śląskiego w Opawie, Opolskiego, Ostrawskiego, Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach, mających na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi regionu w duchu zjednoczonej Europy. Organizatorami świąt byli: Biuro Promocji i Karier oraz Dział Współpracy z Zagranicą.

Odznaczenie dla Profesora Zygmunta Wróbla

Z okazji 60. rocznicy utworzenia Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel został odznaczony Srebrnym Medalem Jubileuszowym z Cyrkonią w uznaniu wybitnych zasług i osobistego zaangażowania w owocną współpracę z Wydziałem. Medalem odznaczony został również dr hab. Marian Surowiec z Instytutu Nauki o Materiałach WINoM UŚ. Uroczystości odbyły się 24 maja w Auli Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej.

Nominacja profesorska

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 20 maja 2005 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk prawnych Wojciechowi Kowalskiemu pracującemu w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji.

Jubileusz Profesora Antoniego Felusia

8 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej Wokół problematyki dokumentu prof. dr. hab. Antoniemu Felusiowi, pracującemu w Katedrze Kryminalistyki. Uroczystość związana była z obchodami 30-lecia Katedry i zainaugurowała międzynarodową konferencją naukową "Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki".

Święto Uniwersytetu Śląskiego

8 czerwca 2005 roku Uniwersytet Śląski obchodził 37. rocznicę swego powołania. JM Rektor i Prorektorzy złożyli kwiaty na grobach zmarłych rektorów: prof. Kazimierza Popiołka, prof. Henryka Rechowicza, prof. Sędzimira Klimaszewskiego i prof. Augusta Chełkowskiego. 11 czerwca z okazji rocznicy w Filharmonii Śląskiej odbył się coroczny uroczysty Koncert Akademicki, w którym obok przedstawicieli Uczelni wzięli udział jej przyjaciele.

Uniwersytet Śląski powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąty państwowy uniwersytet w Polsce. Jego powstanie było możliwe dzięki połączeniu działającej w Katowicach od 1963 roku Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, jedyną wyższą uczelnią w regionie, której korzenie sięgają roku 1928. Gdy Uniwersytet Śląski inaugurował w 1968 roku pierwszy rok akademicki, miał cztery wydziały (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Humanistyczny i Wydział Wychowania Technicznego) i kształcił 6 tysięcy studentów, zatrudniając jednocześnie ponad 200 nauczycieli akademickich. Obecnie jest w pełni autonomiczną szkołą wyższą, jedną z największych uczelni w Polsce i Europie. Obejmuje 12 wydziałów i 15 jednostek międzywydziałowych. Zatrudnia ponad 2000 nauczycieli akademickich i kształci ogółem ponad 45 tysięcy studentów na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych i doktoranckich. Uczelnia ma swoje jednostki w 6 miastach Regionu: w Katowicach, Cieszynie, Chorzowie, Sosnowcu, Rybniku i Jastrzębiu Zdroju. Prowadzi ożywioną współpracę międzynarodową, będąc stroną 109 międzynarodowych umów, dzięki którym możliwa jest wymiana studentów i kadry dydaktycznej, a także prowadzenie wspólnych badań naukowych. Uczelnia jest płaszczyzną działania wielu organizacji studenckich, kół naukowych, zespołów i stowarzyszeń. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach wyposażonych w specjalistyczną aparaturę. Studenci i pracownicy UŚ odnoszą liczne sukcesy w pracy badawczej i artystycznej. Wiele wybitnych osiągnięć na swoim koncie mają studenci jedynego w kraju uniwersyteckiego wydziału radia i telewizji (WRiTV im. Krzysztofa Kieślowskiego).

Wśród dróg rozwoju, jaki stawia przed sobą Uniwersytet Śląski jest dalszy rozwój naukowy i dostosowywanie oferty kształcenia zgodnie ze zmieniającym się rynkiem pracy, a także dalsza informatyzacja i rozbudowa infrastruktury w postaci podejmowanych projektów: systemu informatyczno-komunikacyjnego eUniwersytet, wyposażenia pracowni Centrum Technik Kształcenia na Odległość, budowy nowej siedziby uniwersyteckiej biblioteki, pełniącej rolę wielodyscyplinowego centrum informacji naukowej w Regionie oraz powstania Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Konferencja O dynamice śląskiej tożsamości

Uniwersytet Śląski był organizatorem pierwszej wspólnej konferencji naukowej rektorów uczelni śląskich zatytułowanej Dynamika śląskiej tożsamości, która odbyła się 10 czerwca w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Nasza studentka najlepsza w Regionie

Agnieszka Turska - studentka psychologii i politologii na III roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim została laureatką regionalnego etapu konkursu na najlepszego studenta Primus Inter Pares. Na przełomie września i października w Warszawie wraz w pozostałymi laureatami etapów regionalnych będzie zmagać się w finale ogólnopolskim. Agnieszka Turska jest przewodniczącą Koła Naukowego Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty", działa w kołach naukowych polityki społecznej oraz public relations Impress. Redaguje miesięcznik internetowy "Pre-text", współpracuje przy redakcji Zeszytów Naukowych "Mosty. Antropologia - Medioznawstwo" i Pism Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką licznych referatów i publikacji.

Nowatorska teologia

W rozstrzygniętej 17 czerwca jedenastej edycji konkursu na Architekturę Roku i Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego ogłoszonym przez śląski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich Grand Prix otrzymał nowy budynek Wydziału Teologicznego UŚ. Budynek, zaprojektowany przez studio Stabil (w składzie: Henryk Wilkosz, Tadeusz Orzechowski, Jacek Kuś i Jerzy Stysiał z Apu Je-St) został nagrodzony za nowatorstwo. Konkurs organizowany jest co roku celem wyłonienia najlepszego dzieła architektonicznego zrealizowanego na terenie województwa.

Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowanePre-teXtRozmowaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...