FINAŁ IX KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

Tradycyjnie, z nadejściem wiosny odbywa się Konkurs Wiedzy Technicznej organizowany przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. W tym roku był to już dziewiąty konkurs, który zgromadził młodzież z 32 szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Najliczniej reprezentowanym miastem był Sosnowiec - 10 szkół.

Na finał IX Konkursu Wiedzy Technicznej przybyli licznie zaproszeni goście
Na finał IX Konkursu Wiedzy Technicznej
przybyli licznie zaproszeni goście

W najstarszym budynku Wydziału, mieszczącym się w Sosnowcu przy ulicy Żeromskiego 3, gościliśmy młodzież przybyłą z następujących miast województwa: Będzina, Bytomia, Czeladzi, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jaworzna, Katowic, Kłobucka, Mikołowa, Mysłowic oraz Tychów.

Konkurs Wiedzy Technicznej, podobnie jak w latach ubiegłych, organizowany był w dwóch etapach. W I etapie, odbywającym się na terenie szkół w dniach od 1-12 lutego bieżącego roku uczestniczyło 950 uczniów. Etap ten miał na celu wyłonienie 4-o osobowej reprezentacji szkoły do udziału w II - uczelnianym etapie konkursu. Etap II Konkursu Wiedzy Technicznej - finał, w którym uczestniczyło 115 uczniów (w tym 9 dziewcząt), odbył się w dniu 9 marca 2005 r. Młodzież bardzo chętnie bierze udział w Konkursie Wiedzy Technicznej, o czym świadczy fakt, że w obecnej IX edycji konkursu uczestniczyło aż 29 uczniów - uczestników ubiegłorocznego konkursu. W obecnym roku do grona sympatyków konkursu dołączyła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka z Mysłowic.

Foto: Agnieszka Sikora

Cieszymy się z rosnącej popularności i zainteresowaniem naszym Konkursem, gdyż jego nadrzędnym celem jest popularyzacja wiedzy technicznej wśród młodego pokolenia Polaków, a także poszukiwanie uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych techniką, którzy powinni podjąć studia wyższe w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach na kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna i kierunku Informatyka.

W Konkursie Wiedzy Technicznej na laureatów czekały cenne nagrody rzeczowe, a przede wszystkim promesy uprawniające do otrzymania indeksu na kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna (5 laureatów) i kierunku Informatyka (2 laureatów). I to jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych. Konkurs Wiedzy Technicznej na trwałe wpisał się do historii i kalendarza imprez organizowanych przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Ideę Konkursu popierają władze rektorskie Uniwersytetu Śląskiego, a także władze samorządowe miast Zagłębia Dąbrowskiego. Podobnie, jak w latach poprzednich, patronat nad IX edycją konkursu objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz prezydenci miast Sosnowca - Kazimierz Górski i Dąbrowy Górniczej - Jerzy Talkowski. Panowie Ci na ręce przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego - prof. dr hab. Jana Ilczuka, przesłali słowa podziękowania za trud włożony w organizację konkursu, zaangażowanie w popularyzację i zdobywanie wiedzy technicznej wśród młodych Polaków. Wszystkim uczestnikom konkursu życzyli pomyślności, osiągania sukcesów i satysfakcji z udziału w "przygodzie z techniką".

Podsumowaniem konkursu była uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom i finalistom IX edycji konkursu, która odbyła się w 15 kwietnia 2005 r. Na uroczystość przybyli liczni goście na czele z JM Rektorem UŚ prof. dr. hab. Januszem Janeczkiem, sponsorzy konkursowych nagród, uczestnicząca w konkursie młodzież ze swoimi nauczycielami i dyrektorami szkół.

Prof. dr hab. Jan Ilczuk dziękował sponsorom, organizatorom i uczestnikom Konkursu
Prof. dr hab. Jan Ilczuk dziękował sponsorom,
organizatorom i uczestnikom Konkursu

Zwycięzcą IX Konkursu Wiedzy Technicznej został Michał Wróbel z I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego z Tychów. Drugie i trzecie miejsce zajęli uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu - Marcin Gajda i Tomasz Wierzchowski. Laureatem miejsca czwartego był Ryszard Wiśniewski z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. W zaszczytnym gronie laureatów znaleźli się również: Krzysztof Marczak z II LO im. E. Plater w Sosnowcu, Łukasz Żak z Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej oraz Grzegorz Zięba z Zespołu Szkól Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. Finalistami kolejnych miejsc byli: Krzysztof Boksa z VI LO im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu, Krzysztof Szewczyk i Piotr Műller z sosnowieckiego "Elektronika", Paweł Żakliński z II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, Tomasz Rokita z Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Wł. Sikorskiego z Częstochowy, Paweł Szymura z Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu, a także Wojciech Śmieszek z I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach i Norbert Wnuk z II LO im. E. Plater w Sosnowcu.

Najlepsi z najlepszych, czyli zaszczytne grono laureatów IX Konkursu Wiedzy Technicznej
Najlepsi z najlepszych, czyli zaszczytne grono
laureatów IX Konkursu Wiedzy Technicznej

Wydziałowa Komisja Konkursowa działająca pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jana Ilczuka, przyznała również nagrody dla liderów klasyfikacji punktowej z poszczególnych szkół. Nagrodami, podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, był dobrej jakości sprzęt komputerowy, tj. drukarki, skanery, nagrywarki a także radiomagnetofony, odtwarzacze i walkmany.

Przyznanie tak wielu cennych nagród było możliwe dzięki życzliwości przyjaciół Naszego Konkursu, do których należą władze miejskie i oświatowe Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Będzina, władze rektorskie i administracyjne naszej uczelni oraz władze dziekańskie Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. W obecnym roku do grona sponsorów konkursu dołączyła szkoła Języków Obcych PROFI-LINQUA, która ufundowała dla dwóch finalistów konkursu semestralne kursy językowe oraz obdarowała finalistów cennymi nagrodami - słownikami języka angielskiego. W gronie przyjaciół konkursu nie zabrakło również kierownictwa i pracowników firmy cateringowej UNI-MENSA, która jak zwykle na zakończenie IX edycji Konkursu zaproponowała naszym gościom smakowite menu.

W podsumowaniu Konkursu, prof. dr hab. Jan Ilczuk podkreślił, że poziom wiedzy tegorocznych uczestników był bardzo wysoki i nie powinni oni się lękać konfrontacji swojej wiedzy z wiedzą techniczną uczniów z innych krajów europejskich. Ufając technice przeżywamy wspaniałe chwile - wszak opanowała ona nasze codzienne życie i otacza nas ze wszystkich stron.

Prof. dr hab. Jan Ilczuk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Autorzy: Jan Ilczuk, Foto: Agnieszka Sikora
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowanePre-teXtRozmowaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...