REGIONALNA KONFERENCJA REKTORÓW UCZELNI AKADEMICKICH

7 lipca 2005 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej hotelu uniwersyteckiego przy ul. Bytkowskiej, odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Dotychczasowy prezydent Konferencji prof. dr hab. Tadeusz Wilczok, urzędujący Rektor Śląskiej Akademii Medycznej złoży sprawozdanie z 3-letniej kadencji władz Konferencji. Jednocześnie odbędą się wybory nowych władz: prezydenta, wiceprezydenta i sekretarza Konferencji na kadencję 2005 - 2008.

W skład Regionalnej Konferencji Rektorów wchodzą rektorzy uczelni państwowych z województw śląskiego oraz opolskiego a także Przewodniczący Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Dyrektor Biblioteki Śląskiej, Przewodniczący Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Przewodniczący Rady Użytkowników Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz rektorzy seminariów duchownych Archidiecezji Katowickiej i Częstochowskiej.

Piotr J. Pradela
Biuro Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Autorzy: Piotr Pradela
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowanePre-teXtRozmowaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...