Nowy przewodniczący URSS

Na posiedzeniu w dniu 2 czerwca br. nowym przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Stuenckiego został Damian Sopala, student III roku ochrony środowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Do tej pory pełnił on funkcję przewodniczącego Komisji ds. Kultury i Kontaktów Międzyuczelnianych.

Damian interesuje się ochroną środowiska, zwłaszcza chemią analityczną. Na Osiedlu Akademickim w Ligocie, znany jako Prezes, przewodniczy Radzie Osiedla. Kierując samorządem, Damian zamierza rozwijać promocję działalności studenckiej w regionie poprzez organizację imprez kulturalnych i popularyzujących naukę oraz zwiększyć udział przedstawicieli UŚ w pracach Parlamentu Studentów RP.

Zastępcą jest Karol Makles, student IV roku bibliotekoznawstwa. Pod jego kierunkiem będzie pracowała Komisja Materialna.

Pozostałym Komisjom URSS przewodniczą:
Kamil Grajner - Komisja Dydaktyczna, odpowiedzialna m.in. za Studencki Festiwal Nauki,
Michał Dorozik - Komisja Prawna - czuwa nad naszym regulaminem,
Leila Si Djilani - Komisja ds. Współpracy z Zagranicą - zajmuje się wszystkim, co związane z kontaktami i wyjazdami zagranicznymi,
Maciej Biskupski - Komisja ds. Kultury i Kontaktów Międzyuczelnianych, organizuje m.in. Juwenalia i dba o rozwijanie kultury studenckiej.

Ponadto, powołana została nowa komisja doraźna - Komisja Promocji. Przewodniczy jej Ewa Kural z MSNP, a jej zadaniem będzie przede wszystkim promowanie aktywności studenckiej i organizacja Dni Otwartych UŚ.

Nowy Samorząd URSS, od lewej: przewodniczący Damian Sopala, Leila Si Djilani (Komisja ds. Współpracy z Zagranicą) i Kamil Grajner (Komisja Dydaktyczna)
Nowy Samorząd URSS, od lewej: przewodniczący
Damian Sopala, Leila Si Djilani (Komisja ds. Współpracy
z Zagranicą) i Kamil Grajner (Komisja Dydaktyczna)

Nowy Zarząd URSS rozpoczął swoją działalność od spotkania z JM Rektorem prof. dr. hab. Januszem Janeczkiem, na którym przedstawił plan pracy na najbliższy rok. Kontynuowane będą dotychczasowe przedsięwzięcia, jak obóz adaptacyjny dla studentów SOLINA 2005, impreza integracyjna dla studentów I-go roku, Dni Otwartych Drzwi i Studencki Festiwal Nauki oraz Juwenalia. Chcemy rozszerzać naszą współpracę z Kinem Helios i Cinema City oraz z Teatrem Śląskim. Nowością będą na pewno imprezy integracyjne dla studentów poszczególnych wydziałów oraz wydanie "Przewodnika Pierwszoroczniaka", zawierającego informacje o tym, co każdy student pierwszego roku powinien wiedzieć o swojej Alma Mater.

Ola Klimek

Autorzy: Aleksandra Klimek, Foto: Agnieszka Sikora
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowanePre-teXtRozmowaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...