Konferencja naukowa DYNAMIKA ŚLĄSKIEJ TOŻSAMOŚCI

Uniwersytet Śląski był organizatorem pierwszej wspólnej konferencji naukowej rektorów uczelni śląskich zatytułowanej Dynamika śląskiej tożsamości, która odbyła się 10 czerwca w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Jej uczestnikami byli przedstawiciele wszystkich uczelni wchodzących w skład Konferencji: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Ostrawskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także reprezentanci instytucji i organizacji związanych z Regionem.

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec

Patronat honorowy nad konferencją objęli Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski i Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. Podczas obrad podpisane zostało porozumienie o utworzeniu Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich, którego celem będzie inicjowanie i koordynowanie interdyscyplinarnych, porównawczych badań na temat Śląska.

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola (Uniwersytet Opolski)
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola
(Uniwersytet Opolski)

JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, witając zaproszonych gości mówił o tożsamościach śląskich i ich metamorfozach. Moderatorem Konferencji był prof. dr hab. Marek S. Szczepański, który wprowadził zebranych w Sali Sejmu Śląskiego w tematykę Konferencji.

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
 

Program Konferencji:

Część 1, wystąpienia panelowe:
-Prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski): Tożsamość Śląska - jej psychologiczne, kulturowe i antropologiczne korelaty
-Doc. PhDr. Rudolf Žáček (Uniwersytet Śląski w Opawie): Slezsko a slezská identita v historickem vyvoji
-Prof. dr hab. Maria W. Wanatowicz (Uniwersytet Śląski): Tożsamość Śląska w oglądzie historycznym
-Prof. dr hab. Marek Czapliński (Uniwersytet Wrocławski): Pamięć historyczna a tożsamość śląska
-Prof. dr hab. Tadeusz Siwek (Uniwersytet Ostrawski): Różne poziomy tożsamości w Republice Czeskiej
-PhDr. Dušan Janák (Uniwersytet Śląski w Opawie): Slezská identita a česká společnost po 2. svétové válce

Prof. dr hab. Maria W. Wanatowicz
Prof. dr hab. Maria W. Wanatowicz

Część 2, wystąpienia panelowe:
-Prof. dr hab. Krystian Heffner (Akademia Ekonomiczna w Katowicach): Migracje do Niemiec i polska polityka regionalna a śląska tożsamość
-Prof. dr hab. Blażena Gracova (Uniwersytet Ostrawski): Slezsko ve skolnich ucebnicich ceskych a ceskoslovenskych dejin a ve vedomi studujci mladeze
-Dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO (Uniwersytet Opolski): W poszukiwaniu symboliki śląskiej tożsamości
-Ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola (Uniwersytet Opolski): Religijność Śląska - element regionalnej tożsamości?
-Dr Ryszard Gładkiewicz (Uniwersytet Wrocławski): "Śląska republika uczonych" - marzenie czy rzeczywistość? O roli badań śląskoznawczych w tworzeniu tożsamości regionu
-Prof. dr hab. Marek S. Szczepański (Uniwersytet Śląski): Tożsamości i identyfikacje śląskie - próba uogólnionej refleksji

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek

Opracowała
Małgorzata Krasuska-Korzeniec

Obszerna relacja z Konferencji w październikowym numerze "Gazety Uniwersyteckiej UŚ"

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
 
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowanePre-teXtRozmowaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...