STUDENCI UŚ WSPÓŁPRACUJĄ Z POLICJĄ

Z inicjatywy Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach Uniwersytet Śląski włączył się w działalność związaną z pomocą ofiarom przestępstw. Studenci zaangażowani we współpracę będą uczestniczyć w pracach punktów konsultacyjnych na zasadzie praktyk studenckich i wolontariatu.

Tego typu punkty pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku przestępstw mają powstać we wszystkich miastach województwa. Na początek powstaną w: Katowicach, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich, Bytomiu, Będzinie i Rudzie Śląskiej. Nie zostaną one jednak uruchomione w komendach, bo te, jak twierdzili policjanci, czasami odstraszają ludzi. Punkty konsultacyjne powstaną w urzędach miast i w biurach organizacji pozarządowych.

Spotkanie na Wydziale Prawa i Administracji UŚ otworzył prof. UŚ dr hab. Kazimierz Zgryzek, Dziekan Wydziału
Spotkanie na Wydziale Prawa i Administracji UŚ otworzył
prof. UŚ dr hab. Kazimierz Zgryzek, Dziekan Wydziału

Uczniowie nękani przez kolegów, bite przez mężów żony czy ofiary napadów i złodziei, które przyjdą do jednego z takich punktów dostaną konkretną pomoc i wsparcie. Dla studentów będzie to okazja do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz możliwość włączenia się w tworzenie skutecznego systemu pomocy. Praca punktów konsultacyjnych będzie wykonywana pod kierunkiem opiekuna praktyk i obejmie czynności związane z posiadaną przez studenta wiedzą i umiejętnościami. We współpracę zostały zaangażowane następujące Wydziały UŚ: Pedagogiki i Psychologii, Prawa i Administracji, Nauk Społecznych (studenci socjologii) oraz Teologiczny. Na każdym z Wydziałów odbyły się spotkania informacyjne prowadzone przez przedstawicieli policji dla wszystkich zainteresowanych tą propozycją.

Spotkanie na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

Bogdan Lach, koordynator zespołu psychologów w KWP nie krył zadowolenia z tak tłumnego przybycia studentów. - Nie będziecie brać udziału w pościgach ani przesłuchaniach - uspokajał studentów. - Ale niewątpliwie macie misję do spełnienia! Będziemy prekursorami takich punktów w kraju.

Wszyscy chętni, którzy nie byli na spotkaniu informacyjnym, a mają zamiar wziąć udział w takich praktykach, mogą pobrać kwestionariusz zgłoszeniowy ze strony internetowej Biura Promocji i Karier UŚ (www.bpik.us.edu.pl) oraz strony Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach (www.katowice.kwp.gov.pl), a następnie wypełniony odesłać na adres: zpsych@policja.katowice.pl lub bpik@us.edu.pl. Wypełniając ankietę student sam może zdecydować, kiedy dysponuje czasem i jaka miejscowość najbardziej mu odpowiada. W trakcie praktyki, wszyscy studenci zaangażowani w pracę punktów konsultacyjnych, odbędą konieczne szkolenia.

Alicja Lizurej

Autorzy: Alicja Lizurej, Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania