UNIWERSYTET ŚLĄSKI DLA STUDENTÓW Z USZKODZENIAMI SŁUCHU

Uniwersytet Śląski jako jeden z pierwszych uniwersytetów w Polsce zakupił jeszcze w 2004 roku system urządzeń wspomagających słyszenie. Zakup ten był możliwy dzięki programowi pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu Pitagoras, uruchomionemu przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Często, na widok osoby posiadającej przy uchu aparat słuchowy, otoczenie reaguje z dziwnym niepokojem. To zachowanie jest zupełnie niezrozumiałe, ponieważ owa osoba niczym nie różni się od nas wszystkich. Niestety, likwidowanie barier mentalnych wśród ludzi nie jest sprawą łatwą, wymaga czasu i zmiany sposobu myślenia.

Wiele codziennych zajęć odbywa się w hałaśliwym otoczeniu, także na uczelni. Dystans pomiędzy rozmówcami, odbite dźwięki, hałas otoczenia obniżają znacznie jakość dźwięku docierającego do aparatu słuchowego osoby niedosłyszącej. Z tych względów, komunikowanie się osób z ubytkami słuchu jest niezwykle utrudnione.

Zakupiony system pozwala studentowi skupić się na rozumieniu przekazywanych treści, a nie na próbach usłyszenia tego, co mówi wykładowca czy prowadzący zajęcia. Dzięki temu systemowi możliwe jest pełne uczestniczenie osoby niedosłyszącej w wykładach (nawet w dużych salach), konwersatoriach czy innego typu zajęciach. Ponadto urządzenie jest przenośne, dzięki czemu zarówno słuchacz, jak i rozmówca mogą swobodnie się przemieszczać, nie jest koniecznym też, by wykładowca był zwrócony twarzą do studentów, którzy wtedy mogą go usłyszeć i zrozumieć. Takie udogodnienia umożliwiają wykładowcy swobodne notowanie na tablicy, korzystanie z prezentacji multimedialnych czy też prowadzenie zajęć praktycznych bez konieczności skupiania się na utrzymywaniu kontaktu wzrokowego ze studentem niedosłyszącym.

Sprzęt zostanie udostępniony 10 studentom Uniwersytetu Śląskiego, uczącym się na wydziałach: Nauk Społecznych, Filologicznym, Informatyki i Nauki o Materiałach, Nauk o Ziemi. Na podstawie specjalnego wniosku będą mogli oni korzystać z urządzenia także poza uczelnią, w życiu codziennym, co ma pozwolić na jego najefektywniejsze wykorzystanie.

Anna Wandzel
Krystian Dudek

System umożliwia osobom słabo słyszącym wyraźne słyszenie i rozumienie dźwięków dobiegających z otoczenia. Składa się on z nadajnika, mikrofonu, odbiornika oraz stopki łączącej odbiornik z aparatem słuchowym. Przy pomocy mikrofonu nadajnik wyłapuje sygnały mowy u ich źródła i przesyła w postaci fal radiowych wprost do niewidocznego, zminiaturyzowanego odbiornika wieloczęstotliwościowego. Dzięki temu sygnały przesyłane bezpośrednio do ucha osoby niedosłyszącej nie tracą intensywności i zawierają minimalne ilości szumów

System umożliwia osobom słabo słyszącym wyraźne słyszenie i rozumienie dźwięków dobiegających z otoczenia. Składa się on z nadajnika, mikrofonu, odbiornika oraz stopki łączącej odbiornik z aparatem słuchowym. Przy pomocy mikrofonu nadajnik wyłapuje sygnały mowy u ich źródła i przesyła w postaci fal radiowych wprost do niewidocznego, zminiaturyzowanego odbiornika wieloczęstotliwościowego. Dzięki temu sygnały przesyłane bezpośrednio do ucha osoby niedosłyszącej nie tracą intensywności i zawierają minimalne ilości szumów.
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania