NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 31 stycznia 2005 roku zmarł w Krakowie

prof. dr hab. Romuald Turasiewicz

światowej sławy filolog klasyczny, jeden z najwybitniejszych znawców literatury i kultury starożytnej Grecji, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1997 - 2002 Katedry Filologii Klasycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie Zmarłego
składają

Rektor i Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego oraz pracownicy Katedry Filologii Klasycznej UŚ

Pogrzeb odbył się w piątek 4 lutego br. na Cmentarzu Batowickim w Krakowie

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania