Kronika Uniwersytecka - Marzec 2004

Jubileusz profesora Kazimierza Marszała

Jubileusz 70. rocznicy urodzin obchodził prof. zw. dr hab. Kazimierz Marszał, Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystości jubileuszowe związane z wręczeniem Księgi ku czci Profesora odbyły się 27 stycznia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz współpracownicy z Wydziału Prawa i Administracji, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Księga, zatytułowana Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości, pod redakcją Piotra Hofmańskiego i Kazimierza Zgryzka, ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

XXXIII Olimpiada Biologiczna

Od 24 do 26 stycznia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ odbywały się eliminacje okręgowe XXXIII Olimpiady Biologicznej, organizowanej przez Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej przy PTP im. Kopernika - działający przy Wydziale BiOŚ. W eliminacjach wzięło udział 224. uczniów z 51. szkół średnich województwa śląskiego, którzy pomyślnie przeszli etap oceny wyników badań laboratoryjnych lub terenowych obserwacji. Pierwszy dzień eliminacji obejmował test pisemny, składający się ze 100. pytań. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe ilości punktów, wzięli udział w eliminacjach ustnych. Równolegle odbywał się konkurs posterów, który wyłonił autorów najoryginalniejszych tematycznie i najlepiej wykonanych prac. Trzeci dzień eliminacji obejmował uroczyste zakończenie, rozdanie dyplomów i nagród, których fundatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. W czasie trwania zawodów uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Zapoznali się także z zasadami rekrutacji i nowymi kierunkami studiów na Wydziale i na Śląskiej Akademii Medycznej.

Nominacja profesorska

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z 16 stycznia 2004 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk plastycznych Janowi Hermie, pracownikowi Zakładu Rzeźby w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Filii UŚ w Cieszynie.

Urodziny "Suplementu"

Pierwsze urodziny obchodził Magazyn Studentów Uniwersytetu Śląskiego "Suplement". Z tej okazji wydany został specjalny numer rocznicowy z raportem poświęconym historii pisma oraz perypetiom związanym z jego wydawaniem. "Suplement" jest magazynem tworzonym w całości przez studentów Uniwersytetu Śląskiego. Jako jedyna niekomercyjna gazeta studencka wszedł do pierwszej dziesiątki najlepszych pism studenckich w Polsce (dane wg rankingu miesięcznika "Dlaczego"). Pismo podejmuje szereg tematów związanych z życiem studenckim na Uniwersytecie oraz poza jego murami. Szerokim echem odbiły się zamieszczone w "Suplemencie" artykuły pt.: "Homoseksualizm wśród studentów UŚ", czy też raport "Bankowa by night", pokazujący nocne życie ulicy Bankowej, przy której mieści się Rektorat i kilka wydziałów. Wydawcą Magazynu jest Międzywydziałowe Koło Naukowe "Inicjatywa". Redagowany jest przez ok. 30. studentów różnych wydziałów UŚ, pracujących na zasadzie wolontariatu. W "Suplemencie" publikują również pracownicy naukowi UŚ.

Sławomir Pstrong nagrodzony za T-Rex

Sławomir Pstrong, student IV roku reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ zdobył za film T-Rex nagrodę "Jańcio Wodnik" w kategorii najlepszy krótkometrażowy film fabularny Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Filmowej Prowincjonalia. Festiwal odbywał się od 28 do 31 stycznia we Wrześni. Pstrong jest reżyserem i autorem scenariusza filmu, nagrodzonego już za zdjęcia Konrada Spyry "Brązową Kijanką" na Festiwalu Sztuki Filmowej Camerimage 2003.

Schodołaz na Bankowej

Studenci niepełnosprawni oraz inne osoby poruszające się na wózkach mogą już skorzystać ze schodołaza - najnowocześniejszego urządzenia umożliwiającego pokonywanie barier architektonicznych. Zakup urządzenia został sfinansowany przez Commercial Union Investment Management Polska SA. Schodołaz przechowywany jest na portierni Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 (tel. 359 11 01). Służyć będzie potrzebom osób niepełnosprawnych w obrębie Rektoratu oraz wydziałów mieszczących się w pobliżu: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Prawa i Administracji. Obsługę urządzenia dzięki życzliwości Zakładów Usługowych EZT Sp. z o.o. zapewnią odpowiednio przeszkoleni pracownicy firmy. Schodołaz może być dostosowany do większości wózków inwalidzkich. Bez trudu pokonuje różnego rodzaju schody: kręte, nierówne, z podestami, jest lekki i łatwo się składa.

Schodołaz - urządzenie umożliwiające niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich pokonywanie barier architektonicznych
Schodołaz - urządzenie umożliwiające niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich pokonywanie barier architektonicznych

Zjazdy trenuje Anna Wandzel - konsultant ds. studentów niepełnosprawnych UŚ
Zjazdy trenuje Anna Wandzel - konsultant ds. studentów niepełnosprawnych UŚ

Internetowa Poradnia Językowa

Pod adresem www.poradniajezykowa.us.edu.pl działalność rozpoczęła Internetowa Poradnia Językowa Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Stronę polecamy wszystkim osobom mającym wątpliwości co do poprawności form językowych. Celem twórców poradni jest krzewienie kultury języka polskiego oraz dbałości o poprawność wysławiania się Polaków. Poradnią kieruje dr Katarzyna Wyrwas z Zakładu Językoznawstwa Pragmatycznego na Wydziale Filologicznym UŚ.

Uniwersytet w Chinach

Uniwersytet Śląski wziął udział w 9. targach edukacyjnych China International Exhibition Tour CIEET Spring 2004, które odbywały się 21 i 22 lutego w China World Trade Center Exhibition Hall w Pekinie. Nasz oferta edukacyjna została zaprezentowana przez delegację Uniwersytetu pod kierownictwem prof. dr. hab. Wojciecha Świątkiewicza, Prorektora ds. Kształcenia UŚ. Przedstawione zostały materiały informacyjne o Uczelni, w tym elektroniczna prezentacja UŚ oraz informatory Guidebook for Foreign Students. Targi cieszą się w Chinach dużym zainteresowaniem zwiedzających. Według Post-Show Report z roku 2003, ilość wystawców w ostatnim roku wynosiła prawie 250 z 22 krajów świata. Liczba zwiedzających targi (ponad 36 tys. osób) wskazuje na duże zainteresowanie młodzieży chińskiej studiami za granicą.

Opracowała: MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier UŚ

Autorzy: Foto: Małgorzata Krasuska - Korzeniec