Skład Rady Samorządu Studenckiego UŚ Filii w Cieszynie

Przewodniczący RSS
WOJCIECH DOMAGAŁA
V rok, pedagogika pracy socjalno-opiekuńczej i wychowawczej

Zastępcy przewodniczącego RSS
ILONA FAJFER
IV rok, pedagogika pracy socjalno-opiekuńczej i wychowawczej
EMANUEL OLSZAR
IV rok, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Sekretarz RSS
AGNIESZKA CEBO
III rok, pedagogika ogólna

MARCIN BOROWIEC
II rok, pedagogika - animacja społeczno kulturalna
KONRAD DWORNIK
III rok, etnologia
DAMIAN DYREK
III rok, pedagogika pracy socjalno-opiekuńczej i wychowawczej
SEBASTIAN HERZYK
III rok, pedagogika - animacja społeczno kulturalna
TADEUSZ KRASZEWSKI
IV rok, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
WALDEMAR KRATKOWSKI
III rok, edukacja artystyczna - grafika
KATARZYNA WESNER
IV rok, pedagogika - animacja społeczno kulturalna
ŁUKASZ WIENDLOCHA
II rok, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej