Internetowy miesięcznik uniwersytecki "Pretext"

Magazyn internetowy społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, tel. (0-32) 258-04-15

Od początku lutego 2004 roku na serwerze Uniwersytetu Śląskiego pod adresem: www.pretext.us.edu.pl działa nowy, internetowy miesięcznik uniwersytecki "Pretext" redagowany przez studentów dziennikarstwa UŚ. Gazeta ukazuje się za zgodą JM Rektora UŚ. Wydawcą magazynu jest Studenckie Koło Naukowe - Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy "Mosty" działające przy Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ.

"Pretext. Magazyn Internetowy Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego" to miesięcznik, w którym zamieszczane będą teksty publicystyczne autorstwa studentów i pracowników naukowych UŚ poświęcone przede wszystkim tematyce szeroko rozumianego życia akademickiego na Uniwersytecie Śląskim. Gazeta posiada profil kulturalno-naukowy. Każdy numer zawiera trzy podstawowe działy tematyczne: kultura, nauka, sport i rozrywka. W gazecie publikowane są artykuły problemowe, reportaże, felietony, wywiady, informacje, relacje prasowe. W każdym numerze pojawiać się też będą recenzje nowości wydawniczych, fotoreportaże, a także twórczość literacka i plastyczna studentów oraz pracowników naukowych UŚ. Adresatem magazynu jest szeroko rozumiana społeczność akademicka naszej Uczelni.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z "Pretextem" prosimy o kontakt: pretext@us.edu.pl