Stopnie i tytuły naukowe - Marzec 2004

Doktoraty:

Filia w Cieszynie
Dr Dorota SIEROŃ GALUSEK

Wydział Nauk o Ziemi
Dr Jacek PETRYSZYN

Wydział Filologiczny
Dr Lidia MIĘSOWSKA

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Aleksander KOSTKA
Dr Piotr TKACZ

Habilitacje:

Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Bernadetta FUCHS

Wydział Filologiczny
Dr hab. Tadeusz ALEKSANDROWICZ