Wolontariat studencki "Studenci z klasą"

Program Wolontariat studencki realizowany jest od stycznia 2004 roku w miasteczkach i wsiach w ramach "Akademii Szkoły z klasą". Jego zadaniem jest wzbogacenie i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjów. Nasz program realizujemy w oparciu o działalność społeczną, wiedzę i zaangażowanie studentów.

Działalność wolontarystyczna studentów pomaga uczniom poznać nieznane im horyzonty, polubić naukę, zorganizować czas wolny, rozwijać zainteresowania.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w programie. Podzielcie się z uczniami wiedzą i pasją. Możecie poprowadzić zajęcia weekendowe, wakacyjne, najlepiej - w miasteczkach i na wsiach, gdzie dostęp do nauki i kultury jest trudniejszy. Możecie także poprowadzić zajęcia popołudniowe w szkołach z waszego miasta.

Zajęcia mogą dotyczyć różnych tematów i zainteresowań np.: tajemnic nieba, śladów przeszłości. Mogą być to kursy szybkiego czytania, kółka poetyckie, warsztaty dziennikarskie (wspólne wydawanie gazetki w formie tradycyjnej lub Internecie), kółka muzyczne, młodych przyrodników, chemików, meteorologów, kursy tańca nowoczesnego lub towarzyskiego, "języka obcego inaczej" (zbiorowe tłumaczenie literatury lub filmu) oraz wiele, wiele innych. Opowiedzcie dzieciom o tym, co to jest architektura gotycka, teoria powstania kosmosu. Wyjdźcie poza formę wykładu: zaproponujcie warsztat, pracę w grupie, kółko teatralne, plener.

Nasz program poparła Konferencja Rektorów, chęć współpracy zgłosiło sporo ośrodków. Ale skala tego edukacyjnego ruchu zależy głównie od Was-studentów. Czy potraficie zorganizować się na uczelni i przygotować dobrą ofertę? Czy starczy wam czasu i zapału? Czy uwierzycie, że to będzie fajne doświadczenie? W ramach programu opłacimy przejazdy grup studenckich (wolontariuszy) - do 150 km w przypadku projektów weekendowych i popołudniowych. W czasie wakacji możecie jechać do szkół w całej Polsce. Ubezpieczymy również wszystkich wolontariuszy od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków.

Program "Studenci z klasą" jest organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Wolontariatu, Gazetę Wyborczą oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronach: www.wolontariat.edu.pl oraz www.gazeta.pl/studencizklasa

Zgłaszać się można przez zarejestrowanie w serwisie dostępnym z tych stron.

Macie dodatkowe pytania? Skontaktujcie się z nami: e-mail: studencizklasa@agora.pl
Bezpłatna infolinia: 0 800 444 131 (codziennie od godz. 10 do 15).