XXXIII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości

XXXIII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
Sosnowiec, Będzińska 60,
27 i 28 marca 2004

Już po raz XXXIII na Wydziale Nauk o Ziemi zostanie zorganizowana giełda minerałów. Do Sosnowca ze swoimi bogatymi kolekcjami i wyrobami przyjadą kolekcjonerzy minerałów i skamieniałości oraz jubilerzy. Wśród wielu wystawców z kraju będą także goście z Czech, Rosji i Niemiec. Na wystawę zgłoszone zostały kolekcje meteorytów, kruszców Zn-Pb, minerałów ze Strzegomia, gipsów, bursztynów, a także kamieni szlachetnych i ozdobnych pochodzących z Brazylii, Rumunii, Rosji, Meksyku, Zairu. Wśród wielu kolekcji na uwagę zasługują zbiory unikalnych skamieniałości z Polski (amonity, małże, ślimaki, koralowce, flora karbońska), okazy kolorowych amonitów i trylobitów z Madagaskaru czy Maroka. Atrakcją będą zbiory współczesnych muszli i korali pochodzących z tropikalnych mórz.

Dla zainteresowanych oferowany będzie szeroki wybór wyrobów galanteryjnych (zegary, termometry, popielnice itp.)wykonanych przez polskich rzemieślników z kamieni ozdobnych i skał. Jubilerzy z różnych zakątków kraju wystawią swoje wyroby ze srebra, złota, bursztynu oraz kamieni szlachetnych. Na giełdzie będzie można nie tylko podziwiać kolekcje, ale także kupić lub sprzedać kamienie szlachetne, meteoryty, minerały, skały, skamieniałości oraz wyroby jubilerskie, książki o tematyce mineralogicznej, maszyny do obróbki minerałów i skał itp.

W sobotę 27 marca o godzinie 18.00 w nowej auli WNoZ odbędzie się
Gemmologiczno-Paleontologiczna sesja popularnonaukowa:
Perły Abalone (Paua) z Nowej Zelandii
Dr Włodzimierz Łapot (Uniwersytet Śląski)
Chondryty - meteoryty - skały osadowe czy inne?
Prof. dr hab. Łukasz Karwowski (Uniwersytet Śląski)
wstęp na sesję wolny

zapraszamy