Młodszy Instytut Sztuki

W styczniu w Galerii Uniwersyteckiej miała miejsce prezentacja prac młodszych pracowników Instytutu Sztuki. Młodszych zarówno wiekiem, jak i stażem pracy, co pozostawało w niejakiej sprzeczności z niejednokrotnie całkiem dojrzałymi pracami.

 

galeria

Młodsi pracownicy: Anna Zadora (Katedra Malarstwa), Katarzyna Pyka (Katedra Rysunku), Grzegorz Majchrowski (Katedra Rzeźby), Stefan Lechwar (Katedra Projektowania Graficznego), Łukasz Kliś (Katedra Projektowania Graficznego), Tomasz Tobolewski (Katedra Rysunku), Grzegorz Hańderek (Katedra Rysunku), Adam Czech (Katedra Grafiki Warsztatowej), Tomasz Kipka (Katedra Projektowania Graficznego)- reprezentują różne dyscypliny artystyczne, pracują w różnych katedrach, toteż wystawa była raczej przeglądowa niż podporządkowana jednej przewodniej myśli. Chyba, że za taką uznamy ideę zaprezentowania społeczności akademickiej zainteresowań i możliwości twórczych młodych pracowników dydaktycznych. Kilka eksponowanych na wystawie przez każdego uczestnika prac, dopełniła prezentacja słowna ich dotychczasowej drogi twórczej. Niektórzy, jak Grzegorz Hańderek czy Stefan Lechwar, są już laureatami nagród i wyróżnień artystycznych. Młodzi-zdolni pokończyli różne uczelnie, kilku studiowało w rodzimym Instytucie Sztuki, a wśród nich są i tacy, którzy te edukacje kontynuowali w innych ośrodkach.

 

galeria

Na wernisażu ekspozycji dawała się wyczuć przychylność zebranych dla młodych twórców, zwłaszcza ze strony studentów, co, miejmy nadzieję, dobrze rokuje procesowi edukacji.

 

galeria