WYBORY REKTORSKIE

8 kwietnia 2002 r. Kolegium Elektorów dokonało wyboru Rektora Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2002/2005. Rektorem został wybrany prof. Janusz Janeczek - obecny prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. Nauki, Współpracy i Promocji.

Wybory 2002

Na ogólną liczbę 200 elektorów na posiedzeniu wyborczym obecnych było 191 elektorów (oddano 188 głosów ważnych). W I turze głosowania kandydaci na rektora osiągnęli następującą ilość głosów: Prof. J. Janeczek: 88, prof. K. Roleder: 78, prof. J. Bańka: 22. W II turze uczestniczyło dwóch kandydatów z największą ilością oddanych uprzednio głosów. Prof. Janeczek uzyskał 96 głosów (na 189 głosów ważnych), co stanowiło wymaganą większość.

Wybory 2002

2 kwietnia 2002 r. Kolegium Elektorów dokonało wyboru prorektorów Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2002/2005 . Kandydaci na prorektorów zgłoszeni przez Rektora - Elekta Prof. dr hab. Janusza Janeczka wybrani zostali w I turze głosowania. Na ogólną liczbę 200 elektorów na posiedzeniu wyborczym obecnych było 162 elektorów. Głosowało 161 elektorów. Prorektorami zostali wybrani: Prof. dr hab. Wiesław Banyś - na funkcję Prorektora ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu - otrzymał 126 głosów, co stanowi wymaganą większość głosów. Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - na funkcję Prorektora ds. Kształcenia - otrzymał 141 głosów , co stanowi wymaganą większość głosów. Prof. dr hab. Jerzy Zioło - na funkcję Prorektora ds. Ogólnych - otrzymał 127 głosów, co stanowi wymaganą większość głosów. Prof. dr hab. Halina Rusek - na funkcję Prorektora ds. Filii w Cieszynie - otrzymała 147 głosów, co stanowi wymaganą większość głosów.

Wybory 2002
Głos oddaje prof. Jerzy Duda - Gracz

Wybory 2002
Od lewej: prof. Krystian Roleder, prof. Janusz Janeczek,
prof. Tadeusz Sławek

Wybory 2002
Rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek w rozmowie
z dr Krystyną Doktorowicz - dziekanem WRiTV

Autorzy: MK