GOŚCILI W REDAKCJI "GAZETY UNIWERSYTECKIEJ"...

Ryszard Kapuściński (ur. 1932) - wybitny reporter, dziennikarz i publicysta, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, autor tak znanych książek jak Busz po polsku, Cesarz, Imperium, czy Heban, przyjechał na Uniwersytet 23 kwietnia br., na zaproszenie dziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. J. Bańki. Spotkał się m.in. z rektorem uczelni, prof. Tadeuszem Sławkiem, odwiedził redakcję "Gazety Uniwersyteckiej", a następnie wygłosił w auli WNS-u wykład pt.: Cywilizacja - konflikt, czy dialog?

wizyta w GU
Od lewej: Dariusz Rott (redaktor naczelny "GU"),
Ryszard Kapuściński, Mariusz Kubik (dziennikarz "GU")

Róża Woźniakowska - Thun (ur. 1954) - Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana - organizacji pozarządowej propagującej w Polsce idee Unii Europejskiej. Córka prof. Jacka Woźniakowskiego (historyka sztuki, współzałożyciela "Tygodnika Powszechnego" i wyd. "Znak"), działaczka opozycji demokratycznej w PRL-u, obecnie m.in. radna Warszawy. Na Uniwersytecie Śląskim przebywała 24 kwietnia br. w związku z referendum europejskim, przeprowadzonym wśród studentów śląskich uczelni, oraz spotkaniami dyskusyjnymi pod wspólnym tytułem: "Studenckie Dni o Europie". Dwudniową sesję zorganizowało Naukowe Koło Integracji Europejskiej, działające przy WNS.

Relację z obu wydarzeń zamieścimy w jednym z najbliższych numerów "Gazety Uniwersyteckiej".

wizyta w GU
Od lewej: Róża Woźniakowska - Thun, Mariusz Kubik,
Aleksandra Kielak (sekretarz redakcji "GU")

ZOBACZ W INTERNECIE:
Strona Ryszarda Kapuścińskiego:
http://www2.gazeta.pl/kapuscinski/
Strona Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana:
http://www.schuman.org.pl;
Ponadto:
http://www.rp.pl/dodatki/plun_010905/plun_a_1.html
http://forumakad.pl/archiwum/2000/10/artykuly/21.html

Autorzy: MK