Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego dotyczący wyników wyborów władz związkowych.

27 marca 2002 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego, zamykające 4 - letnią kadencję działalności, która obejmowała lata 1999 - 2002.

Na posiedzeniu tym ustępująca Komisja Zakładowa i Komisja Rewizyjna złożyły sprawozdania ze swojej działalności.

Następnie odbyły się wybory nowych władz, w wyniku których funkcje przewodniczącej objęła kol. Ewa Żurawska, a skład nowej Komisji Zakładowej weszli następujący kol. kol.:

1. Maria Bąk BUŚ
2. Tadeusz Belka DAG
3. Kordian Bortel IFCHM
4. Danuta Kowlska - Caban SPNJO
5. Elżbieta Krawczyk BIOŚ
6. Janusz Kropka WNOZ
7. Maria Krzanowska WNS
8. Grażyna Pasterna IF
9. Urszula Pielot OAL
10. Jacek Szade IF
11. Antoni Winiarski IF
12. Roman Wrzalik IF
13. Aleksandr Zemanek IF

Delegatem na WZD NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko - Dąbrowskiego został kol. Tomasz Wrzołek WNOZ

a Delegatami na WZD Krajowej i Regionalnej Sekcji Nauki wybrano kol. kol.:

1. Jolanta Gwioździk Fil.Pol
2. Henryk Wistuba WT
3. Aleksander Zemanek IF
4. Ewa Żurawska BUŚ

W wyniku przeprowadzonej dyskusji programowej walne zebranie delegatów podjęło następujące Uchwały:

UCHWAŁA nr 1
Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego prosi Krajową Sekcję Nauki o podejmowanie energicznych starań w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu celem unormowania statusu prawnego doktorantów.

UCHWAŁA nr 2
Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego zachęca Region Śląsko - Dąbrowski do wszelkich działań na rzecz obrony praw pracowniczych poprzez wpływanie na odpowiedni kształt Kodeksu Pracy.

UCHWAŁA nr 3
Delegaci na Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego zachęcają sekcje branżowe nauki do działań na rzecz wdrożenia dalszych etapów podwyżki w myśl ostatniej nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.

UCHWAŁA nr 4
Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego postuluje, by składki członkowskie nie były pobierane od godzin ponadwymiarowych.

UCHWAŁA nr 5
Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego postuluje, by pracodawca wyrównał zasiłek chorobowy pracowników niedydaktycznych do poziomu zasiłków pracowników dydaktycznych.

UCHWAŁA nr 6
Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego proponuje, by dofinansować legitymacje "Senior PKP", członkom związku, którzy przekroczyli 60 rok życia. Legitymacje te uprawniają do 50% zniżki na bilety PKP.