Współpraca, jakiej jeszcze nie było

Od dawna wiadomo, jak olbrzymią rolę w życiu człowieka odgrywa muzyka. Dla wielu z nas muzyka stanowi wspaniały środek zaradczy na złe samopoczucie, odskocznię od codzienności i trudów prowadzonego przez nas życia. Jednak nie wszyscy wiedzą, że muzyka może być także stosowana w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych. Muzykoterapia, bo tak nazywa się właśnie dział psychologii wykorzystujący odpowiednio dobraną muzykę do leczenia chorych, rozwinęła się na szeroką skalę najpierw w Stanach Zjednoczonych a następnie w innych krajach świata i Europy. Ostatnimi czasy sposób leczenia muzyką stał się również popularny w Polsce.

Kilka miesięcy temu w Impresariacie Filharmonii Śląskiej zrodziła się idea zorganizowania cyklu koncertów muzykoterapeutycznych, w których czynny udział wzięłyby dzieci niepełnosprawne. Do współpracy zaproszono pracowników naukowych Zakładu Arteterapii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, którzy od strony merytorycznej i badawczej przygotowywaliby kolejne koncerty, kolejne zajęcia. Ostatecznie od pomysłu do realizacji upłynęło zaledwie trzy miesiące. Obecnie projekt jest już w trakcie realizacji. Na cały cykl składa się sześć koncertów, z których pięć odbywa się w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Katowicach (ul. Ścigały 17) a ostatni, szósty, odbędzie się 3 czerwca w Filharmonii Śląskiej. Głównym celem projektu jest wykształcenie nowych koncepcji pracy z wychowankiem wymagającym wsparcia i specjalnej troski. Chodzi generalnie o wykorzystanie bezpośredniego kontaktu dziecka z żywą muzyką do stymulacji określonych postaw i zachowań, uczenia aktywnego jej odbioru, kształtowania wrażliwości artystycznej i gustu muzycznego a także stworzenia okazji dla działań twórczych i artystycznych.

W przedsięwzięciu aktywny udział biorą muzycy Filharmonii Śląskiej, którzy dla potrzeb projektu występują w zespołach kameralnych, co umożliwia nawiązanie bardziej bezpośredniego kontaktu dzieci z muzyką, a także z samym wykonawcą.

Przebieg całego projektu koordynuje Impresariat Filharmonii Śląskiej, w osobach dyrektora Małgorzaty Sznicer i Elżbiety Witkowskiej-Misztal, która sprawuje pieczę nad wszystkimi sprawami organizacyjno-programowymi. Uniwersytet Śląski reprezentują prof. dr hab. Mirosława Knapik - Kierownik Zakładu Arteterapii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Wiesława Sacher, dr Katarzyna Krasoń, dr Beata Mazepa-Domagała i dr Grażyna Szafraniec. Patronat honorowy nad koncertami objął Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht. Przy tej okazji należy złożyć szczególne podziękowania Grupie PZU S.A., patronowi generalnemu całego przedsięwzięcia, dzięki której cała akcja mogła dojść do skutku.

Dla czytelnika "GU", który jako pierwszy zadzwoni pod numer 259 60 74 (Filharmonia Śląska), mamy 1 podwójne zaproszenie na dowolnie wybrany koncert w siedzibie Filharmonii w maju.

* * *

Plan koncertów w Filharmonii Śląskiej
w maju 2002 roku


09.05. (czwartek) g. 9.00, 11.00; 17.00
10.05. (piątek) g. 10.00; 12.00
Koncerty z cyklu "Młoda Filharmonia"
"Muzyczny teatr przyrody"
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej

Michał Nesterowicz - dyrygent
Agnieszka Kopińska
Piotr Kopiński- fortepian
Kamila Kiełbińska - prelegent
Program:
M. Rimski-Korsakow - Lot trzmiela
Camil Saint-Saëns - Karnawał zwierząt
B. Smetana - Wełtawa
L. van Beethoven - IV cz. Z VI Symfonii F-dur op. 74 Pastoralnej

* * *

13.05.2002 - 06.06.2002
Planowane Tournée Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej do Hiszpanii
- 8 koncertów

* * *

14.05, (wtorek) g. 19.00
Koncert kameralny
Studio Koncertowe Polskiego Radia w Katowicach

Piotr Pławner - skrzypce
Program: A. Vivaldi - Pory roku op. 8

* * *

17.05. (piątek) g. 19.00 abonament
Koncert kameralny
Śląska Orkiestra Kameralna

Massimiliano Caldi - dyrygent (WŁOCHY)
Program:
P. Czajkowski - Elegia na smyczki
A.Dvorak: - Serenade na smyczki
G.Puccini - "Chryzantemy" na orkiestrę smyczkową
B.Britten - War na temat Francka Bridge'a

* * *

21.05. (wtorek) g. 19.00 abonament
Wieczór z muzyką Karola Szymanowskiego i Ryszarda Straussa

Tomasz Strahl - wiolonczela
Kwartet Śląski w składzie:
Anna Rechlewicz - I skrzypce
Arkadiusz Kubica - II skrzypce
Łukasz Syrnicki - altówka
Piotr Janosik - wiolonczela
Program:
Ryszard Strauss - Sonata wiolonczelowa F-dur op.6
Karol Szymanowski - II Kwartet Smyczkowy op.56
Karol Szymanowski - Sonata d-moll w wersji wiolonczelowej
Ryszard Strauss - Capriccio na sekstet smyczkowy

* * *

24.05. (piątek) g. 19.00, abonament
Koncert oratoryjno-symfoniczny
Chór Filharmonii Śląskiej oraz Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Jan Wincenty Hawel - dyrygent
Joanna Domańska - fortepian
Jan Wojtacha - przygotowanie chóru
Pozostali soliści w ustalaniu
Program:
R. Strauss - Dyl Sowizdrzał
K. Szymanowski - IV Symfonia koncertująca
K. Szymanowski - Stabat Mater
Autorzy: Wojciech Odoj