O wizycie pracowników Uniwersytetu w Zagrzebiu

Współpraca polsko-chorwacka

W dniach 10-12 marca bieżącego roku na Wydziale Nauk o Ziemi gościli pracownicy naukowi Uniwersytetu w Zagrzebiu z Wydziału Leśnictwa oraz Wydziału Organizacji i Informatyki (filia Uniwersytetu w Varaždinie): Prof. Vesna Dušak, Dr Vladimir Kušan oraz Mgr Vladko Macek. Koordynatorami wizyty byli: ze strony chorwackiej - sekretarz Croatian GIS Association Prof. Davorin Kereković, ze strony polskiej Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Prof. Andrzej T. Jankowski. Wizyta miała charakter roboczy, a jej przebieg był bardzo intensywny.

Celami wizyty były m.in.:

 • wygłoszenie gościnnych wykładów dotyczących zastosowań geograficznych systemów informacyjnych w badaniach środowiska przyrodniczego;
 • ustalenie i sprecyzowanie dyskutowanych wcześniej form współpracy między naszymi uniwersytetami oraz sformalizowanie współpracy w postaci podpisania umowy;
 • opracowanie merytorycznej i formalnej koncepcji przyszłorocznej, międzynarodowej konferencji "GIS Polonia 2003";
 • zwiedzanie wybranych obszarów regionu górnośląskiego.

Podczas pierwszego dnia wizyty odbył się wyjazd terenowy po Wyżynie Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskiej. Trasa wyjazdu przebiegała przez modelowe obszary badawcze naszego regionu. Prowadzącymi wycieczkę byli: D. Absalon, M. Leśniok, U. Myga-Piątek i O. Rahmonow - adiunkci Katedry Geografii Fizycznej WNoZ. Chorwaci mieli okazję poznać elementy krajobrazu przemysłowego i poprzemysłowego. Na przykładzie doliny Kłodnicy obserwowano skutki osiadań górniczych oraz zwałowiska odpadów kopalnianych. Na Pustyni Błędowskiej poznano problematykę genezy fenomenu przyrodniczego tego obszaru, zagadnienia ochrony czynnej i procesów naturalnej sukcesji. Po zwiedzaniu walorów przyrodniczych Ojcowskiego Parku Narodowego, w siedzibie Ośrodka Edukacyjnego doszło do roboczej wizyty gości z Chorwacji i towarzyszących im osób z WNoZ z kustoszem muzeum im. W. Szafera - dr J. Partyką, podczas której omawiano kwestie przyszłorocznej konferencji GIS Polonia i jej sesji terenowych na terenie OPN.

delegacja chorwacka
Podczas zwiedzania stacji odbiorudanych
satelitarnych na WNoZ UŚ Od lewej:
mgr A. Widawski, dr. V.Kušan, prof. D.Kereković,
dr. U.Myga-Piątek, mgr V. Macek, prof. V. Dušak, mgr M.Kasprzyk

12 marca odbyła się sesja naukowa, w trakcie której miały miejsce interesujące prezentacje, których wysłuchali studenci i pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Techniki. Plan sesji był następujący:

Prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski: mówił o idei i treści współpracy Uniwersytetu Śląskiego z Uniwersytetem w Zagrzebiu. Prof. Davorin Kereković (GIS Forum) - przypomniał historię konferencji GIS. Nastepnie w kolejności swe wykłady przedstawiali:

 • Prof. Dr sc. Vesna Dušak (Uniwersytet w Varaždinie): "Simulation modeling in selection of water purification facility optimal architecture".
 • Dr Vladimir Kušan (Uniwersytet w Zagrzebiu): "Application of GIS in forestry and natural protection"
 • Mgr Vladko Macek (Uniwersytet w Varaždinie): "Kornati Island Space Control Strategic Planning"

Ze strony Wydziału Nauk o Ziemi interesujący wykład przedstawił Mgr Artur Widawski (WNoZ UŚ): "The weather in Croatia by NOAA meteorological satellite"

Następnie Chorwaci zapoznali się z możliwościami badawczymi stacji odbioru danych z satelity meteorologicznego NOAA, która mieści się na XXp. WNoZ.

Podczas spotkania delegacji chorwackiej z Rektorem UŚ ds. Nauki, Współpracy i Promocji - Prof. dr hab. Januszem Janeczkiem doszło do ustalenia wspólnego stanowiska między uczelniami w sprawie warunków współpracy. W dyskusjach tych wskazano, że porozumienie powinno obejmować m.in. wspólne projekty naukowo-badawcze w następujących dziedzinach:

 • zmiany w zakresie gospodarki wodnej w obszarach o podwyższonej antropopresji
 • opracowywanie map tematycznych, w tym map wersji cyfrowej z zastosowaniem narzędzi GIS
 • zastosowania technik GIS w badaniach środowiska przyrodniczego
 • zastosowanie narzędzi GIS w opracowywaniu elementów meteorologicznych;
 • badania nad genezą i ewolucją krajobrazów
 • ochrona przyrody w parkach narodowych i krajobrazowych

Plany tej współpracy dotyczą ponad to kontaktów personalnych w ramach prac na obu Uniwersytetach, wzajemnych publikacji, a także organizacji wspólnych przedsięwzięć np. konferencji naukowych, staży magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych.

Należy dodać, że kontakty między obu uczelniami mają już swoją kilkuletnią tradycję i polegają głównie na wspólnej organizacji międzynarodowych konferencji, poświęconych zastosowaniom geograficznych systemów informacyjnych, które zamiennie odbywają się w Chorwacji i Polsce. Pomostem dla tych działań jest Hrvatski Informatički Zbor oraz Croatian GIS Association. W tym roku konferencja GIS Odyssey 2002 odbędzie się w Splicie i Dubrowniku w dniach 2-6 września. Spotkają się na niej przedstawiciele wielu dyscyplin nauki z ośmiu europejskich państw (Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Niemiec, Austrii, Polski, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowenii). Przyszłoroczna konferencja będzie miała miejsce na Górnym Śląsku, a generalnym organizatorem będzie Uniwersytet Śląski. Jak co roku patronem konferencji będą organizacje międzynarodowe, w tym UNESCO i EURONATUR.