STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał:

dr hab. Alfred Czogała WNS

Stopien naukowy doktora uzyskali:

dr Bożena Zasępa WNS
dr Małgorzata Suchacka WNS
dr Beata Nowacka WFil.
dr Gustaw Michał Akartel WFil.

FILIA UŚ W CIESZYNIE

Joanna Piech-Kalarus
kwalifikacja I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej - grafika

Joanna Glenc
kwalifikacja I stopnia w dziedzinie sztuki muzycznej w zakresie dyscypliny artystycznej prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych

Lech Kołodziejczyk
kwalifikacja II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej - malarstwo

Bogumiła Dunikowska
kwalifikacja II stopnia w dziedzinie sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej - instrumentalistyka

Krystyna Filipowska
stanowisko profesora zwyczajnego