Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 26 marca 2002r. zmarł

Prof. zw. dr hab.
Janusz Zieliński

Pracownik naukowy Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, były dyrektor tego Instytutu i kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej.

Wybitny specjalista z zakresu fizyki teoretycznej. Rozwinął w ostatnich latach badania teorii nadprzewodnictwa w silnie skorelowanych układach elektronowych, uzyskując wyniki liczące się w skali światowej. Wniósł znaczący wkład do badań naukowych w Instytucie Fizyki i do rozwoju młodej kadry naukowej. Był wykładowcą Krajowego Sympozjum Nadprzewodnictwa. Autor wielu podręczników, książek, publikacji naukowych. Promotor kadry naukowej, wymagający nauczyciel akademicki.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają:

Rektor i Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz cała społeczność akademicka