Z Senatu - Marzec 1998

20 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UŚ.

W ramach spraw kadrowych dziekani Wydziałów oraz Przewodniczący Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego, prof. dr hab. Andrzeja Różkowskiego, przedstawili następujące wnioski:

- wniosek Wydziału Mat. Fiz. Chem. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Stefana Ernsta,

- wniosek Wydziału Prawa i Administracji w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Bogdana Dolnickiego,

- wniosek Wydziału Techniki w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Alicji Wakulicz-Dei,

- wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Jana Iwanka,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Halinę Mazurek.

Wszystkie wnioski zostały w tajnych głosowaniach pozytywnie zaopiniowane przez Senat.

Kolejnym punktem programu była uchwała w sprawie utworzenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. W ślad za Międzywydziałowymi Interdyscyplinarnymi Studiami Humanistycznymi od 1 października studenci "ścisłowcy" podejm studia interdyscyplinarne.

Prof. dr hab. Jacek Jania, prorektor do spraw nauki i współpracy przedstawił informację o przyszłości Drukarni Uniwersytetu Śląskiego. Władze Uczelni rozważają kilka opcji. Do dzisiaj jednak nie wiadomo jak zakończy się przetarg kamienicy, w której mieści się nasza drukarnia.

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Tadeusz Sławek, przedstawił podsumowanie opinii środowiska akademickiego o projekcie proponowanych zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. O niektórych aspektach proponowanych zmian pisaliśmy już w styczniowym numerze "Gazety".

Autorzy: Dariusz Rott