PAMIĘCI PROFESORA JERZEGO SZYDŁOWSKIEGO

22 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Archeologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego 29 lipca minionego roku prof. dr. hab. Jerzego Szydłowskiego, wybitnego archeologa, wieloletniego członka Komisji, pracownika UŚ w Katowicach. Spotkaniu przewodniczył prof. dr hab. Bogusław Gediga (Instytut Archeologii i Etnologii Oddziału PAN we Wrocławiu). Pierwsze wystąpienie przygotowane przez mgr Izabellę Wójcik (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu), poświęcono działalności Profesora w tworzeniu podwalin muzealnictwa archeologicznego na Górnym Śląsku (J. Szydłowski w latach 1955-1973 był zatrudniony w MG w Bytomiu; od 1985 kierował Działem Archeologii Muzeum Śląskiego w Katowicach). W kolejnym referacie, autorstwa dr Edelgardy Foltyn (Zakład Archeologii Instytutu Historii UŚ), wygłoszonym w zastępstwie przez dr. Piotra Boronia (Zakład Archeologii Instytutu Historii UŚ), zaprezentowano sylwetkę J. Szydłowskiego jako nauczyciela akademickiego, promotora około 60 prac magisterskich i 3 doktorskich. Wspomnieniami ze wspólnych lat studenckich oraz przedstawieniem zainteresowań J. Szydłowskiego badaniami schyłku starożytności, podzielił się z zebranymi prof. dr hab. Zenon Woźniak (Instytut Archeologii i Etnologii Oddziału PAN w Krakowie). Z kolei dr Dominik Abłamowicz (Muzeum Śląskie w Katowicach) zajął się w swoim wystąpieniu udziałem i dokonaniami Profesora w badaniach nad problematyką wczesnego średniowiecza, głównie górnego Nadodrza. Niektórym z referatów towarzyszyły przeźrocza, ukazujące Profesora J. Szydłowskiego w trakcie licznych, terenowych prac badawczych, prowadzonych przez Niego na różnych stanowiskach przez blisko 30 lat.

W dyskusji i wspomnieniach zabierali głos licznie zebrani archeolodzy i mediewiści, przyjaciele J. Szydłowskiego z czasów studiów, osoby, z którymi współpracował. W posiedzeniu uczestniczyła dr Elżbieta Szydłowska, Małżonka Profesora. Uniwersytet Śląski reprezentował Prorektor prof. dr hab. Krystian Roleder, a także prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, obecny kierownik Zakładu Archeologii Instytutu Historii UŚ.