PARNICKOLODZY

wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszają do współpracy i wstąpienia do Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego, które w grudniu 1997r. powołane zostało w Katowicach.

Jego inicjatorami są ludzie zafascynowani twórczością "nowatora powieści historycznej w skali światowej", twórczością postulującą m. in. maksymalną wierność źródłom i opracowaniom naukowym przy jednoczesnym wykorzystaniu zdobyczy nowoczesnej prozy psychologicznej.

Znaczenie Teodora Parnickiego w polskiej literaturze powojennej jest ogromne. Wkroczył do niej z programem odnowy powieści historycznej, z czasem w jego twórczości wzrosło znaczenie refleksji automatycznej, zaczął się kierować ku formom bardziej nowatorskim i trudniejszym w odbiorze. W swym bogactwie jest to więc literatura niezwykle atrakcyjna dla filologów. Ale nie stanowi ona znakomitego "żeru" jedynie dla tej grupy czytelników (o czym świadczyć może np. fakt nadania Honorowego Członkostwa Towarzystwa prof. Leszkowi Balcerowiczowi).

Dr Stefan Szymutko Prezes Towarzystwa w rozmowie o Parnickim podkreślał najsilniej niepowtarzalność jego pisarstwa: "To jest jedyny oryginalny polski pisarz, najlepszy od stu lat, nowy pod każdym względem... ". Na pytanie, czym jest ta proza dla współczesnego czytelnika odpowiedział krótko: "Stanowi dla nas katharsis. W tych powieściach przeżywamy wszystko intensywniej i z ulgą powracamy do życia. Parnicki to absolutny erudyta nie identyfikujący się z żadnym systemem, który nie oszukuje młodego człowieka".

Pisarstwa tego formatu nie można w jakikolwiek sposób promować. Ogarnia wiele i ogarnąć siebie nie pozwala. Jest "treścią" człowieka o biografii niezwykle bogatej, który "uparł się być polskim pisarzem".

Celem Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego jest m. in. koordynacja i rozwój badań nad twórczością autora, organizowanie zaplecza warsztatowego, promocja i upowszechnianie jego pisarstwa za granicą, wspieranie działalności wydawniczej. Jest ono otwarte na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi, a jego skład (członkami są m. in. prof. M. Czerniawska, prof. I. Opacki, prof. J. Malicki, prof. J. Łukasiewicz, prof. T. Bujnicki, prof. K. Krasuski, dr K. Uniłowski) gwarantuje dialog na wysokim intelektualnym poziomie.

"Z radością zawiadamiamy więc, że zostało założone Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego"...