BIBLIOTEKARZE, BIBLIOTEKI WOJ. KATOWICKIEGO

Informujemy, że powołane zostało Centrum Ochrony Zbiorów Bibliotecznych i rejestracji Dawnej Książki

Centrum tworzą:

- Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego,

- Biblioteka Śląska,

- Wojewódzka Biblioteka Publiczna,

- Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział w Katowicach.

Celem jego jest:

* Przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia istniejących zbiorów bibliotecznych (np. przez niewłaściwe warunki przechowywania książek, wpływ różnych czynników niszczących, zamiar likwidacji biblioteki lub jej przemieszczania do lokalu nie odpowiadającego normom, rozproszenie zbiorów), a także w przypadku niebezpieczeństwa zniszczenia cennych kolekcji prywatnych, po śmierci właściciela,

* rejestracja znajdujących się na Śląsku zasobów starodruków (do końca XVIII wieku) oraz książki dawnej, XIX-wiecznej, aż po publikacje wydane do roku 1945, w celu stworzenia w Bibliotece Śląskiej Centralnego Katalogu Książki i Czasopism Polskich do roku 1945.

Książki i czasopisma rejestrowane pozostaną - zgodnie z prawem - w miejscach dotychczasowego przechowywania, lecz ich opis bibliograficzny (dokonają go studenci bibliotekoznawstwa), powinien znaleźć się w katalogu w Bibliotece Śląskiej, dla dobra nauki i kultury polskiej.

Książki te nie mogą być niszczone. Zmiana miejsca ich przechowywania powinna być zgłoszona w Katalogu Centralnym.

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane konieczne jest współdziałanie wszystkich Bibliotekarzy i Bibliotek oraz ludzi, którym nie są obojętne losy książki.

Prosimy o:

* przekazywanie informacji o zagrożeniach materialnych zbiorów w bibliotekach różnych typów i szczebli lub o zagrożeniach kolekcji prywatnych

adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach
ul. Ligonia 5/7, 40 036 Katowice,
tel. : 519851-2 wew. 256
mgr Bożena Szczykała

* powiadomienie czy znajdują się w Państwa bibliotece egzemplarze lub zespoły starodruków i książek dawnych, czy istnieje odrębny katalog rejestrujący te zbiory i jakie są warunki ich przechowywania.

adres:

Biblioteka Śląska w Katowicach
ul. Francuska 12, 40 956 Katowice,
tel. : 2554305 wew. 170
mgr Irena Nitsche

* Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ

pl. Sejmu Śląskiego 1, 40 032 Katowice
tel. : 2551260 wew. 310, 316

Wojewódzka Biblioteka Publiczna zorganizowała w 1994 roku dwa kursy z zakresu ochrony zbiorów bibliotecznych. W IV kw. 1995 r. zorganizowany został kurs "Program na wypadek katastrofy w bibliotece". Informacje dot. organizowanych kursów o tematyce ochrony zbiorów, przekazywane będą bezpośrednio do bibliotek.