Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 lutego 1998 r. zmarł
prof. dr hab. Tadeusz Banaszczyk
Profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
Sekretarz Komisji Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Katowicach.
Wybitny badacz historii i teorii myśli filozoficznej i socjologicznej;
autor licznych publikacji, artykułów naukowych i prac
dydaktycznych;
członek licznych rad i komisji naukowych;
wielokrotnie nagradzany.
Zasłużony pedagog, promotor i recenzent rozpraw
magisterskich i doktorskich, wychowawca wielu pokoleń młodzieży
akademickiej.

W Zmarłym tracimy wysokiej rangi Uczonego, klasycznego
humanistę, oddanego Kolegę i prawdziwego Przyjaciela, cenionego
Nauczyciela Akademickiego i Wychowawcę.

Pozostanie w pamięci społeczności akademickiej.

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie Zmarłego
składają
Rektor i Senat,
Dziekan i Rada Wydziału Nauk Społecznych
oraz Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w środę 11 lutego 1998 r.
w kościele pw. św. Józefa przy ul. Józefowskiej w Katowicach