Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Marzec 1998

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

dr hab. Jan Antoni Sładkowski WMFCh

dr hab. Szymon Plewik WMFCh

Stopień doktora uzyskali:

dr Bożena Ostrowska WP-A

dr Alina Górniok-Naglik WP-A

dr Wojciech Oleś WNoZ

dr Adam Hibszer WNoZ

dr Tomasz Jarczyk SPNJO

dr Gabriela Woźniak WBiOŚ

dr Robert Bońkowski WFil.


Pracownicy Instytutu Sztuki Wydziału PedagogicznoArtystycznego w roku 1997 uzyskali następujące tytuły i kwalifikacje naukowe i artystyczne:

- adiunkt Lech Kołodziejczyk - przewód artystyczny I stopnia
w zakresie malarstwa na stanowisko adiunkta w ASP we Wrocławiu,

- adiunkt Mirosław Ciślak - przewód artystyczny I stopnia
w zakresie grafiki na stanowisko adiunkta w ASP w Katowicach.

Rok akademicki 1997/98

- profesor Eugeniusz Delekta - tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych,

- adiunkt Witold Jacyków - przewód artystyczny I stopnia
w zakresie fotografii na stanowisko adiunkta w WSFiTV w Łodzi,

- dr Bożena Ostrowska - doktorat w zakresie nauk humanistycznych na WNS UŚ,

- adiunkt Tadeusz Rus - przewód artystyczny I stopnia
w zakresie malarstwa na stanowisko adiunkta w ASP we Wrocławiu,

- profesor Norbert Witek - tytuł naukowy profesora
sztuk plastycznych.