STYPENDIA FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

STYPENDIA FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

21 marca w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie wręczone zostaną dyplomy
Stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W tym roku wśród około 100 stypendystów
znaleźli się dwaj młodzi badacze z naszej Uczelni:

Marian Paluch (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

Paweł Majerski (Wydział Filologiczny)

Od 1993 roku stypendia otrzymało 10 młodych naukowców z UŚ
(po 5 z Wydziału Filologicznego oraz Matematyki, Fizyki i Chemii).

Autorzy: D.R.