PRACOWNICY UCZELNI ZMARLI W ROKU AKADEMICKIM 1997/1998

PRACOWNICY UCZELNI ZMARLI
W ROKU AKADEMICKIM 1997/1998


1. Prof. dr hab. Tadeusz Banaszczyk (WNS)
2. Prof. dr hab. Edmund Rosner (WPA)
3. dr Adam Kasprzyk (WMFCh)-adiunkt, wiceprezydent Katowic
4. mgr Elżbieta Krakowska (SPNJO)-starszy wykładowca
5. mgr Alojzy Krzempek (WPA)-starszy wykładowca
6. Włodzimierz Dobrzański (Wyd. UŚ)-starszy redaktor
7. Rafał Iwanek (WBiOŚ)-starszy technik
8. Jerzy Lisoń (Drukarnia UŚ)-kierownik wydziału

EMERYCI I RENCIŚCI - BYLI PRACOWNICY UŚ,
ZMARLI W ROKU AKADEMICKIM 1997/1998


1. Krystyna Błaszczyk (pracownica Biblioteki)
2. Jakub Ciopa (pracownik obsługi)
3. Róża Hesse (pracownica obsługi)
4. Daniel Koźbiał (pracownik administracji)
5. Stefania Kwisak (pracownica obsługi)
6. Anna Pędziwiatr (pracownik administracji)
7. Witold Smolarkiewicz (kustosz, pracownik Biblioteki)
8. Małgorzata Sebulka (pracownica obsługi)
9. Prof. zw. dr inż. Ludomir Tokarzewski (nauczyciel akademicki)
10. Krystyna Wawrzyczek (pracownica obsługi)
11. Jordan Winosławski (pracownik inżynieryjno-techniczny)
12. Teresa Wlach (pracownica obsługi)
13. Józef Wloczyk (pracownik inżynieryjno-techniczny)
14. Alicja Zopora (pracownik obsługi)
15. Danuta Zimek (pracownica obsługi)
16. Urszula Żłobińska (pracownik adm. )

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI