GOŚCIE U GERMANISTÓW

W dniach od 4 do 7 maja bieżącego roku gościem Instytutu Filologii Germańskiej w Sosnowcu był prof. Jurgen Egyptien z Wyższej Szkoły Technicznej w Akwizgranie (Technische Hochschule Aachen), wybitny znawca współczesnej literatury niemieckojęzycznej. Wygłosił on wykład pod tytułem "Stefan George und sein Verhaltins zum Ersten Weltkrieg" (Stefan George i jego stosunek do I wojny światowej) oraz przeprowadził z doktorantami Zakładu Historii Literatury Niemieckiej seminarium poświęcone liryce Stefana George.

15 maja br. Gościem Instytutu Filologii Germańskiej był prof. dr Ulrich Engel z Institut fűr Deutsche Sprache w Mannheim, autor m. in. Deutsche Grammatik, Kleins Valenzlexikon deutscher Verben, Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Prof. Engel wygłosił dwa wykłady:

11. oo - Wiel mit Hauptsatzstellung - oder: kippt unser Wortklassensystem?

15. 3o - Vorstellung der ersten kontrastiven Grammatik Deutsch-Polnisch