VII cykl wykładów

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 9; tel. 588 211 w. 12-35, fax: 587 737

zaprasza na VII cykl wykładów

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U. Śl. przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek o godz. 15: 30. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział jest bezpłatny. Obecność na większości wykładów w roku akademickim 1998/99 kwalifikuje do otrzymania dyplomu ukończenia cyklu a studentom U. Śl. umożliwia zaliczenie wykładu monograficznego.

PROGRAM - semestr 1

01. 10. 1998

WYKŁAD POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO (godz. 16. 00).

08. 10. 1998

Prof. dr hab. Jerzy Klag Wydział Biologii i Ochrony Środ., U. Śl.
"Rozmnażanie a ewolucja".

15. 10. 1998

Forum Natura

Prof. dr hab. Irena Norska-Borówka, I Katedra Pediatrii Śl. A. M.
"Urodzić się chorym - patologia noworodka na Śląsku".

22. 10. 1998

Dr Wojciech Oleś, Wydział Nauk o Ziemi, U. Śl.
"Zmiany w środowisku geograficznym Śląska pod wpływem antropopresji
w okresie przemian gospodarczych w Polsce po roku 1980".

29. 10. 1998

Mgr Małgorzata Waga, Biblioteka Główna, U. Śl.
"Światowe i polskie elektroniczne źródła informacji z zakresu ochrony środowiska".

05. 11. 1998

WYKŁAD POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO (godz. 16. 00).

12. 11. 1998

Dr Michał Augustyniak, Wydział Nauk o Ziemi, U. Śl.
"Dynamiczne oblicze Ziemi w polskich podręcznikach geografii".

19. 11. 1998

Forum Natura

Prof. dr hab. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
"Genetyka dla człowieka - na progu ery klonowania" ( wykład oraz film).

26. 11. 1998

Dr Waldemar Szendera, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, U. Śl.
"Górnośląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - realia i perspektywy".

03. 12. 1998

WYKŁAD POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO (godz. 16. 00).

10. 12. 1998

Dr Barbara Fojcik, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, U. Śl.
"Sukcesy i porażki w życiu mszaków w obliczu antropopresji".

17. 12. 1998

Forum Natura

Prof. dr hab. Łukasz A. Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
"Brudno, choro, bogato - czysto, zdrowo, biednie. Nieprawdziwa alternatywa ekologii".

07. 01. 1998

WYKŁAD POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO (godz. 16. 00).

14. 01. 1998

Dr Dariusz Rott, Wydział Filologiczny, U. Śl.
"Wiedza geograficzna o Śląsku w dobie odrodzenia i w czasach późniejszych".

21. 01. 1998

Forum Natura

Dr hab. Katarzyna Turnau, Instytut Botaniki, U. J.
"Mikoryza - partnerstwo w walce ze stresem środowiskowym".