REKRUTACJA NA STUDIA AKADEMICKIE, ZAOCZNE I WIECZOROWE W ROKU AKADEMICKIM 1998/99

W roku akademickim 1998/99 o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych ubiegało się 13 895 kandydatów. Limit miejsc wynosił 4653 - przyjęto 4570 osób.

Na studia zaoczne i wieczorowe o przyjęcie ubiegały się 11464 osoby. Limit miejsc wynosił 7830 - przyjęto 7784.

W bieżącym roku akademickim studia rozpoczęło 12 348 osób.

Dużym zainteresowaniem na studiach stacjonarnych cieszyły się następujące kierunku:

Psychologia-11, 9 kandydatów na miejsce
Filologia angielska - 7, 5
Informatyka - 6, 0
Prawo-6, 0
Język hiszpański-6, 0
Biologia-5, 6
Socjologia trzyletnia - 5, 2
Politologia i nauki społeczne - 5, 2
Geografia - 4, 9

Na studia zaocznych i wieczorowych największą popularnością cieszyły się:

Psychologia-4, 33
Zarządzanie i marketing-4, 33
Socjologia-3, 93
Kulturoznawstwo - 3, 7

W roku akademickim 1998/99 zostały uruchomione:

Stacjonarne studia magisterskie - informatyka dla absolwentów zawodowych studiów informatyki,

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMO) - stacjonarne studia magisterskie

W ramach istniejących kierunków studiów będą prowadzone następujące specjalności:

chemia środowiskowa - stacjonarne studia magisterskie
geofizyka - stacjonarne studia magisterskie
dwukierunkowe kształcenie nauczycieli w zakresie chemii i fizyki oraz fizyki i informatyki - stacjonarne studia magisterskie
języki wschodniosłowiańskie - stacjonarne studia zawodowe,
język angielski dla absolwentów Kolegium Języka Biznesu UŚ, Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie - zaoczne studia uzupełniające.

W bieżącym roku akademickim Uczelnia kształci na wszystkich typach studiów 38 560 studentów.

W oku akademickim 199/98 dyplom otrzymało 4809 absolwentów, w tym na studiach stacjonarnych - 2085 absolwentów.

Od powstania UŚ w 1968 roku dyplomy tej Uczelni otrzymało 69 803 absolwentów.