Rok Akademicki 1997/1998

Tytuły naukowe profesora w roku akademickim 1997/1998 otrzymali:

- z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
prof. dr hab. Stanisław WIKA

- z Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Barbara CZAPIK-LITYŃSKA
prof. dr hab. Marian HUCZEK
prof. dr hab. Iwona NOWAKOWSKA-KEMPNA


- z Wydziału Nauk o Ziemi
prof. dr hab. Krystyna KRUSZEWSKA

- z Wydziału Nauk Społecznych
prof. dr hab. Wojciech ŚWIĄTKIEWICZ

- z Wydziału Techniki
prof. dr hab. Antoni BUDNIOK

- z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
prof. Artur STARCZEWSKI
prof. Norbert WITEK

Stopień naukowy doktora habilitowanego w roku akademickim 1997/1998 uzyskało 16 pracowników naszej Uczelni:

- z Wydziału Filologicznego - 5
dr hab. Zbigniew BIAŁAS
dr hab. Józef BUDZYŃSKI
dr hab. Ewa JASKÓŁA
dr hab. Tomasz STĘPIEŃ
dr hab. Bożena WITOSZ

- z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii - 6
dr hab. Krystyna KACZMARSKA
dr hab. Szymon PLEWIK
dr hab. Jan SŁADKOWSKI
dr hab. Marek SZOPA
dr hab. Marian TURZAŃSKI
dr hab. Beata WALCZAK

- z Wydziału Pedagogiki i Psychologii - 1
dr hab. Ewa SYREK


- z Wydziału Prawa i Administracji - 1
dr hab. Anna ŁABNO-JABŁOŃSKA

- z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego - 3
dr hab. Jolanta BAUMAN-SZULAKOWSKA
adi. II s. kwal. Magdalena JASIŃSKA-ŻABA
adi. II s. kwal. Krystyna LUBOS

Stopień naukowy doktora uzyskało w roku akademickim 1997/1998 - 68 pracowników Uniwersytetu:

- z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - 7
- z Wydziału Filologicznego - 16
- z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii - 4
- z Wydziału Nauk o Ziemi - 6
- z Wydziału Nauk Społecznych - 12
- z Wydziału Pedagogiki i Psychologii - 9
- z Wydziału Prawa i Administracji - 4
- z Wydziału Techniki - 1
- z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego - 7
- ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - 1
- z Biblioteki Głównej - 1

Nagrody indywidualne Ministra Edukacji Narodowej otrzymali:

- z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
prof. dr hab. Zygmunt HEJNOWICZ
za pracę pt. : "Graviresponses in herbs and trees: a major role for the redistribution of tissue and growth stresses"

- z Wydziału Filologicznego
dr hab. Wojciech KALAGA za książkę pt. : "Nebbulae of Discourse. Interpretation, Textuality, and the Subject"

- z Wydziału Prawa i Administracji
prof. dr hab. Leon CHEŁMICKI-TYSZKIEWICZ za książkę pt. : "Kryminogeneza w ujęciu kryminologii humanistycznej"

Stypendia krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzymali:

- z Wydziału Filologicznego (słuchacz Studiów Doktoranckich)
mgr Paweł MAJERSKI

z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
mgr Marian PALUCH

Nagrody Jego Magnificencji Rektora za wyróżniające prace doktorskie otrzymali:

- z Wydziału Filologicznego
dr Krzysztof UNIŁOWSKI
dr Leszek ZWIERZYŃSKI

- z Wydziału Nauk Społecznych
dr Maciej KUCHARSKI

- z Wydziału Pedagogiki i Psychologii
dr Ewa JAROSZ

- z Wydziału Prawa i Administracji
dr Mariusz JAGIELSKI

- z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
dr Alina GÓRNIOK-NAGLIK

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Jego Magnificencja Rektor przyznał 209 nauczycielom akademickim nagrody indywidualne i zespołowe I i II stopnia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, artystyczne, organizacyjne i wychowawcze:

Jednostki organizacyjne Nagrody
indywidualne
I i II stopnia
Nagrody zespołowe
(w tym: osób)
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 9 -
Wydział Filologiczny 20 1 (2)
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 26 -
Wydział Nauk o Ziemi 13 -
Wydział Nauk Społecznych 22 1 (7)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 19 -
Wydział Pedagogiki i Psychologii 13 -
Wydział Prawa i Administracji 18 -
Wydział Radia i Telewizji 4 -
Wydział Techniki 13 -
Kolegium Języka Biznesu 1 1 (6)
Ośrodek Alliance Fran(aise 2 -
Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 1 -
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 1 2 (22)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 3 -
Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych 1 -
Szkoła Zarządzania 1 -
Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem 1 -
Międzynarodowe Indywidualne Studia Humanistyczne 1 -
Biblioteka Główna 3
R A Z E M 172 osoby 5 (37 osób)

Prof. Krzysztof ZANUSSI z Wydziału Radia i Telewizji - 18 lutego 1998 r. został uhonorowany zaszczytną godnością doktora honoris causa nadaną przez Wsierossijskij Gosudarstwiennyj Institut Kinematografii im. S. A. Gierasimowa

W roku akademickim 1997/1998 Senat naszej Uczelni nadał tytuły doktora honoris causa. Otrzymali je
17 października 1997 r. - pan Ryszard KAPUŚCIŃSKI pisarz, dziennikarz, reporter i publicysta;
11 grudnia 1997 r. - pan profesor Jacques DERRIDA francuski filizof "piszący o literaturze", twórca dekonstrukcjonizmu, autor rozpraw z filozofii, literatury, antropologii, lingwistyki, psychoanalizy, malarstwa.