Tempus SQUADS (UM_JEP - 14324 - 1999)

INFORMACJA O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE
Tempus SQUADS (UM_JEP - 14324 - 1999)

Uniwersytet Śląski, działając w konsorcjum 15 uniwersytetów polskich i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz 10 uniwersytetów z krajów Unii Europejskiej, złożył, w ramach programu Tempus Phare, projekt do Komisji Europejskiej.

Celem projektu, zatytułowanego System of Quality of Administrative Services (SQUADS), jest opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń i utrzymania jakości służb administracyjnych uniwersytetów polskich.

Uniwersytetowi Śląskiemu, który jest koordynatorem i administratorem SQUADS, zatwierdzono projekt i przyznano grant na ogólną sumę 454 764 EURO. Projekt będzie realizowany od 1. 11. 1999 do 31. 10. 2001.

Przyznanie Naszemu uniwersytetowi wyżej wymienionego projektu jest znaczącym wyróżnieniem. Uniwersytet Śląski zarządza jednym z największych projektów Tempusa, zarówno w skali finansowej, jak i rozmiaru. SQUADS integruje bowiem działania wszystkich uniwersytetów polskich w dziedzinie stworzenia systemu zapewnienia jakości służb administracyjnych. SQUADS jest również unikalny w swoim charakterze. Poprzednie i bieżące projekty Tempusa koncentrują się na jakości kształcenia, zarządzaniem nauką, przebudową i doskonaleniem poszczególnych pionów uczelni - SQUADS dotyczy zarządzania uczelnią.

Koordynatorem projektu SQUADS jest Pani Prorektor Prof. dr hab. Zofia Ratajczak.

Autorem i zarządzającym projektem jest Pełnomocnik Rektora ds. Programów Europejskich, dr Antoni Herbowski. Sekretarzem projektu jest Zastępca Kierownika Działu Współpracy z Zagranicą, Pani mgr Agata Wójcik.

dr Antoni Herbowski
Pełnomocnik Rektora ds. Programów Europejskich