Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Listopad 1999

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

dr hab. Józef Krok-Kowalski WMFCh
dr hab. Lucjan Pająk WT

Stopień naukowy doktora uzyskali:

dr Hanna Weiss WBiOŚ
dr Jarosław Badera WNoZ
dr Joanna Lustig WNoZ
dr Magdalena Misz WNoZ
dr Leszek Woszczek WPiPs
dr Jacek Górecki WPiA
dr Michał Gramatyka WPiA
dr Rafał Sasiak WPiA
dr Małgorzata Gajos WT
dr Bogumiła Mika WP-A

Przepraszamy Państwa Profesorów, ale nie udało nam się, mimo wielu próśb, uzyskać informacji o profesurach z Działu Spraw Osobowych UŚ do czasu zamknięcia numeru "Gazety Uniwersyteckiej UŚ". Mamy nadzieję, że w następnych miesiącach informacje te będziemy uzyskiwać terminowo (do 18 każdego miesiąca) (red. ).