UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Data
Prowadzący
Temat
12 X 1999 Prof. dr hab. K Wódz Współczesne koncepcje pracy socjalnej.
26 X 1999 Dr D. Rott Średniowieczne korzenie kultury polskiej.
9 XI 1999 Dr n. med.
A. Gadowska-Cicha
Choroba wrzodowa przyczyny, przebieg,
powikłania.
Leczenie i zapobieganie.
23 XI 1999 Prof. dr hab.
K. Heska-Kwaśniewicz
Tragedia kopalni "Wujek"
w poezji.
7 XII 1999 Prof. dr hab. n. med.
G. Opala
Zaburzenia pamięci.
14 XII 1999 M. Gacek Najbardziej znani w Nałęczowie.
4 I 2000 Prof. dr hab.
K. Heska-Kwaśniewicz
O związkach Zofii Kossak ze Śląskiem.
18 I 2000 Prof. dr hab.
M. Wanatowicz
Mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej.
15 II 2000 Dr K. Gieremek Profilaktyka i fizjoterapia zespołów
bólowych
kręgosłupa.
29 II 2000 Prof. dr hab.
K. Heska-Kwaśniewicz
Śląski wrzesień.
14 III 2000 Firma "Bayer" Spotkanie z przedstawicielami firmy.
28 III 2000 Prof. dr hab.
K. Heska-Kwaśniewicz
Krzyż Kornela Filipowicza - problemy
wielowyznaniowego Śląska.
11 IV 2000 Dr n. med.
A. Gadowska-Cicha
Choroby jelita grubego.
9 V 2000 Doc. dr hab. A. Molenda Stosunki polsko-radzieckie 1918-1945.
23 V 2000 Prof. dr hab.
K. Heska-Kwaśniewicz
Gustawa Morcinka kopalnia romantyczna i
prawdziwa.
6 VI 2000 Dr H. Hrapkiewicz Edukacja permanentna a
rozwój człowieka.

12 października br. nastąpiła inauguracja kolejnego, osiemnastego już roku pracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16, 00 w auli Wydziału Nauk Społecznych. Wykład inauguracyjny pt. "Współczesne koncepcje pracy socjalnej" wygłosiła prof. dr hab. Kazimiera Wódz. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach UTW tych wszystkich, którzy zakończyli pracę zawodową, a nadal chcą czynnie uczestniczyć w życiu społecznym, pogłębiając wiedzę i realizując swoje zainteresowania.

Kolejne wykłady będą odbywały się co dwa tygodnie na Wydziale Nauk Społecznych. tematyka wykładów jest bogata i obejmuje historię, medycynę, filozofię, literaturę. Istnieje również możliwość realizacji zainteresowań w mniejszych grupach problemowych.