NAGRODY REKTORA ZA ROK AKADEMICKI 1998/1999 (cz. 1)

N A U C Z Y C I E L E A K A D E M I C C Y

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Prof. dr hab. Jolanta MAŁUSZYŃSKA
Prof. dr hab. Paweł MIGULA
Prof. dr hab. Krzysztof ROSTAŃSKI
Prof. dr hab. Iwona SZAREJKO
Prof. dr hab. Wacław WOJCIECHOWSKI
Dr Maria AUGUSTYNIAK
Dr Regina GALIMSKA - STYPA
Dr Ewa GUCWA - PRZEPIÓRA
Dr Robert HASTEROK
Dr Izabela RADECKA
Dr Weronika RUPIK
Dr Alina URBISZ

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Prof. dr hab. Wiesław BANYŚ
Prof. dr hab. Henryka CZAJKA
Prof. dr hab. Krystyna KLESZCZ
Prof. dr hab. Aleksander NAWARECKI
Prof. dr hab. Iwona NOWAKOWSKA - KEMPNA
Prof. dr hab. Anna OPACKA
Prof. dr hab. Bożena PIKALA - TOKARZ
Prof. dr hab. Stanisław PORĘBA
Prof. dr hab. Magdalena WANDZIOCH
Prof. dr hab. Maria WYSOCKA
Dr hab. Zofia ADAMCZYK
Dr hab. Ewa BORKOWSKA
Dr hab. Małgorzata KITA
Dr hab. Marek PYTASZ
Dr hab. Krystyna WOJTYNEK - MUSIK
Dr Tadeusz ALEKSANDROWICZ
Dr Małgorzata BOREK
Dr Romuald CUDAK
Dr Dorota FOX
Dr Danuta GABRYŚ
Dr Ewa JURCZYK
Dr Marian KISIEL
Dr Władysław KRYZIA
Dr Andrzej ŁYDA
Dr Józef OLEJNICZAK
Dr Dariusz PAWELEC
Dr Diana PIETRUCH - REIZES
Dr Robert RDUCH
Dr Anna SITKO
Dr Alina SORDYL
Dr Maciej TRAMER
Dr Andrzej TROJNAR
Mgr Eugeniusz ŁABUS

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

Instytut Matematyki
Prof. dr hab. Aleksander BŁASZCZYK
Prof. dr hab. Tomasz DŁOTKO
Prof. dr hab. Józef DREWNIAK
Prof. dr hab. Jan KONIOR
Prof. dr hab. Andrzej SŁADEK
Prof. dr hab. Andrzej SZYMICZEK
Dr Piotr JANOSKA
Dr Joanna SAMSEL
Dr Marta TYRAN - KAMIŃSKA
Dr Adam WESOŁOWSKI

Instytut Fizyki

Prof. dr hab. Władysław BORGIEŁ
Prof. dr hab. Aleksander BRÓDKA
Prof. dr hab. Karol PASTERNY
Prof. dr hab. Krystian ROLEDER
Prof. dr hab. Andrzej ŚLEBARSKI
Prof. dr hab. inż. Lech TOMAWSKI
Prof. dr hab. Jerzy ZIOŁO
Prof. dr hab. Marek ZRAŁEK
Dr hab. Andrzej HACURA
Dr hab. Karol KOŁODZIEJ
Dr hab. Danuta SKRZYPEK
Dr Maciej MAŚKA

Instytut Chemii

Prof. dr hab. Stefan ERNST
Prof. dr hab. Ewa JOHN
Doc. dr Janusz NOWAKOWSKI
Dr hab. Jarosław POLAŃSKI
Dr Piotr KUŚ
Dr Maria MAŚLANKIEWICZ

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

Prof. dr hab. Janusz JANECZEK
Prof. dr hab. Jacek JANIA
Prof. dr hab. Andrzej T. JANKOWSKI
Prof. dr hab. Andrzej RÓŻKOWSKI
Prof. dr hab. Jan TKOCZ
Doc. dr Remigiusz WIĘCKOWSKI
Dr hab. Jerzy RUNGE
Dr Damian ABSALON
Dr Bogdan GĄDEK
Dr Andrzej KOWALCZYK
Dr Janusz KROPKA
Dr Włodzimierz ŁAPOT
Dr Ojmahmad RAHMONOW
Dr Krystyn RUBIN
Dr Jerzy WACH
Dr Andrzej WITKOWSKI

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Prof. dr hab. Józef BAŃKA
Prof. dr hab. Marek BARAŃSK
Prof. dr hab. Antoni BARCIAK
Prof. dr hab. Piotr DOBROWOLSKI
Prof. dr hab. Leszek GRUSZCZYŃSKI
Prof. dr hab. Jan IWANEK
Prof. dr hab. Władysław JACHER
Prof. dr hab. Henryk KOCÓJ
Prof. dr hab. Bogdan ŁOMIŃSKI
Prof. dr hab. Franciszek SERAFIN
Prof. dr hab. Marek S. SZCZEPAŃSKI
Prof. dr hab. Krzysztof WIECZOREK
Prof. dr hab. Jacek WÓDZ
Doc. dr Marek PAŹDZIORA
Dr hab. Bogdan DEMBIŃSKI
Dr hab. Mieczysław STOLARCZYK
Dr Barbara FILIPCZYK - HALLADIN
Dr Edelgarda FOLTYN
Dr Irena MĄDRY
Dr Andrzej J. NORAS
Dr Stanisław NUREK

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO - ARTYSTYCZNY

Prof. dr hab. Daniel KADŁUBIEC
Prof. dr hab. Wojciech KOJS
Prof. dr hab. Alojzy KOPOCZEK
Prof. dr hab. Robert MRÓZEK
Prof. Helena DANEL - BOBRZYK
Prof. Eugeniusz DELEKTA
Prof. Krystyna FILIPOWSKA
Prof. Zygmunt LIS
Doc. dr hab. Kazimierz ŚLĘCZKA
Doc. dr hab. Andrzej WÓJTOWICZ
Dr hab. Jolanta BAUMAN - SZULAKOWSKA
Dr hab. Halina RUSEK
Adi. II s. kwal. Krystyna LUBOS
Adi. II s. kwal. Maria WARCHOŁ
Adi. Anna MIECH
Adi. Adam MOLENDA
Dr Ryszard CIBOR
Dr Jan FILIP
Dr Henryk FOJCIK
Dr Marek REMBIERZ
Dr Ryszard SOLIK
Dr Krzysztof ŚLEZIŃSKI
Dr Janina URBAN
Dr Aniela WINIARSKA

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Prof. dr hab. Piotr P. BARCZYK
Prof. dr hab. Danuta DRYNDA
Prof. dr hab. Dorota EKIERT - GRABOWSKA
Prof. dr hab. Irena HESZEN - NIEJODEK
Prof. dr hab. Stanisław JUSZCZYK
Prof. dr hab. Władysława ŁUSZCZUK
Prof. dr hab. Andrzej RADZIEWICZ - WINNICKI
Prof. dr hab. Zofia RATAJCZAK
Prof. dr hab. Jan M. STANIK
Prof. dr hab. Agnieszka STOPIŃSKA - PAJĄK
Dr hab. Barbara KOŻUSZNIK
Dr Marek ADAMIEC
Dr Krystyna BALAWAJDER - SIELIWOŃCZYK
Dr Helena HRAPKIEWICZ
Dr Stanisława MIELIMĄKA
Dr Eugenia ROSTAŃSKA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Prof. dr hab. Genowefa GRABOWSKA
Prof. dr hab. Jan GRABOWSKI
Prof. dr hab. Stanisława KALUS
Prof. dr hab. Ernest KNOSALA
Prof. dr hab. Wojciech KOWALSKI
Prof. dr hab. Marcin KUDEJ
Prof. dr hab. Ryszard M. MAŁAJNY
Prof. dr hab. Kazimierz MARSZAŁ
Prof. dr hab. Kazimierz ZGRYZEK
Doc. dr hab. Marek LUBELSKI
Dr hab. Anna ŁABNO
Dr hab. Zygmunt TOBOR
Dr Iwona BOGUCKA
Dr Andrzej DROGOŃ
Dr Grzegorz ŁASZCZYCA
Dr Andrzej MATAN
Dr Wojciech ORGANIŚCIAK
Dr Beata SAGAN
Dr Maria TANIEWSKA - PESZKO
Dr Andrzej TORBUS
Dr Marek ZIELIŃSKI

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI

Prof. dr hab. Wiesław DUDEK
Prof. Marek NOWICKI
Dr Krystyna DOKTOROWICZ
Dr Ewa GĘBICKA

WYDZIAŁ TECHNIKI

Prof. dr hab. Antoni BUDNIOK
Prof. dr hab. Marian SUROWIEC
Dr hab. Wiesław KOTARSKI
Dr hab. Krystyna WOKULSKA
Dr hab. inż. Zygmunt WRÓBEL
Dr Julian DUDEK
Dr Danuta MORAŃSKA

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Mgr Lidia CZECH
Mgr Wanda DZIADKIEWICZ

OŚRODEK ALLIANCE FRANÇAISE

Mgr Teresa KORBA - FIEDOROWICZ
Mgr Izabela STRZELECKA

KOLEGIUM JĘZYKA BIZNESU

Dr Kazimiera KOTRA
Dr Piotr MAMET
Dr Teresa ZOBEK
Mgr Dżulietta MARKUSIK
Mgr Teresa PAWŁOWSKA
Mgr Andrzej WOJTALA

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Dr Ilza KOWOL
Mgr Agata ADAMCZYK - GZARA
Mgr Ewa BANACH
Mgr Marek BURZYŃSKI
Mgr Henryka CHADZIŃSKA
Mgr Maria ETRYCH
Mgr Małgorzata GĘPKA
Mgr Jerzy GZARA
Mgr Małgorzata JĘDRYCH
Mgr Katarzyna KUC
Mgr Zofia KUC
Mgr Bożena LENARTOWICZ
Mgr Maria LENTOWICZ
Mgr Krystian LUBINA
Mgr Anna MACHURA - SZCZERBA
Mgr Gabriela MAMET
Mgr Bożena MAROŃ
Mgr Barbara MIERZYŃSKA
Mgr Danuta MIODYŃSKA
Mgr Bogusław NOWAK
Mgr Jadwiga PUŁAWSKA
Mgr Anastazja SIEDLIŃSKA - JANKOWSKA
Mgr Barbara SIELAŃCZYK
Mgr Swietłana SIKORA
Mgr Maria SKRZYPEK
Mgr Iwona WIĄK
Mgr Elżbieta WNĘTRZYCKA - KANIA
Mgr Wiesław ZIELIŃSKI

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Mgr Czesław BZIKOT
Mgr Aleksander FANGOR
Mgr Eugenia LUKASEK
Mgr Wiesław MAJCHER
Mgr Piotr Jan NOWAK
Mgr Danuta ZOCHNIAK

P R A C O W N I C Y N I E B Ę D Ą C Y
N A U C Z Y C I E L A M I A K A D E M I C K I M I

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Mgr Ewa ŻURAWSKA

Nagrody indywidualne Ministra Edukacji Narodowej

- z Wydziału Prawa i Administracji:
Dr hab. Marian MIKOŁAJCZYK
za pracę habilitacyjną pt. : "Przestępstwo i kara w prawie miast Polski Południowej XVI - XVIII wieku"

- z Wydziału Techniki:
Dr hab. Grzegorz HANECZOK
za pracę habilitacyjną pt. : "Wzajemne oddziaływanie atomów roztworu międzywęzłowego w metalach o strukturze bcc".

Nagrody JM Rektora za wyróżniające prace doktorskie

- z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
dr Katarzyna PICHÓR
za wyróżniającą pracę doktorską pt. "Półgrupy operatorów Markowa i ich zastosowania do badania asymptotycznej stabilności równań cząstkowych"

- z Wydziału Nauk o Ziemi:
dr Irina GAŁUSKIN
za wyróżniającą pracę doktorską pt. "Krystalochemia i krystalomorfologia minerałów skał achtarandytowych - odzwierciedlenie wieloetapowości powstania złoża Wilujskiego"

- z Wydziału Techniki:
dr Małgorzata KAROLUS
za wyróżniającą pracę doktorską pt. "Rozpraszanie dyfuzyjne i metoda Rietvelda w badaniach materiałów amorficznych"

***

Wzorem ubiegłych lat drukujemy listę nagrodzonych osób - za miesiąc część druga.