WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U. Śl. przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek o godzinie 15: 30.

Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział jest bezpłatny.

Obecność na większości wykładów w roku akademickim 1999/2000 kwalifikuje do otrzymania dyplomu ukończenia cyklu a studentom U. Śl. umożliwia zaliczenie semestralnego wykładu monograficznego.

"Poglądy, interpretacje i wnioski prezentowane przez autorów w dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach niniejszych wykładach nie mogą być przypisywane WFOŚiGW w Katowicach i nie reprezentują jego polityki".

Wykłady i ich druk współfinansują WFOŚiGW w Katowicach oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Warszawie.

PROGRAM - semestr I

07. 10. 1999 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego (godz. 16: 00).
14. 10. 1999 Prof. dr hab. Joanna Radziejewska-Lebrecht, WBiOŚ, U. Śl.
"Wyzwania antybiotykoterapii".
21. 10. 1999 Forum Natura
Prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski,
Instytut Eksperymentalnej Biologii Roślin, Uniw. Warszawski.
"Biologia w szkole XXI wieku - nadzieja czy koszmar? "
28. 10. 1999 Dr Gabriela Woźniak, WBiOŚ, U. Śl.
"Tereny przemysłowe jako siedliska rzadkich roślin".
04. 11. 1999 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego (godz. 16: 00).
18. 11. 1999 Forum Natura
Ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz,
Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie.
"Etyczne dylematy współczesnej medycyny".
25. 11. 1999 Prof. dr hab. Sylwia Łabużek, WBiOŚ, U. Śl.
"Polimery w ochronie środowiska".
02. 12. 1999 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego (godz. 16: 00).
09. 12. 1999 Dr Adam Hibszer, Wydział Nauk o Ziemi, U. Śl.
"Mała ojczyzna jako obiekt poznania w edukacji szkolnej".
16. 12. 1999 Forum Natura
Prof. dr hab. Łukasz A. Turski,
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie.
"Brudno, choro, bogato - czysto, zdrowo, biednie.
Nieprawdziwa alternatywa ekologii".
06. 01. 2000 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego (godz. 16: 00).
13. 01. 2000 Dr Józef Rzepa, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, U. Śl.
"Substancje śladowe wokół nas - przekroczyć granice
nieoznaczalności".
20. 01. 2000 Forum Natura
Prof. dr hab. Adam Guła, Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków.
"Doświadczenie i praktyka w promocji oszczędzania energii w Polsce".