TRZY LATA Z TEMPUSem

Półroczne zagraniczne stypendia dla 50 studentów, nowy program nauczania, wyjazdy naszych naukowców na wykłady za granicę, zakup nowych komputerów, kserokopiarek i kilkuset książek - to niektóre z korzyści, które dał nam program TEMPUS.

prof. dr hab. Wojciech Kalaga i dr David Mouldas, lipiec 1999. We wrześniu tego roku w Instytucie Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej kierowanym przez prof. dr hab. Wojciecha Kalagę zakończył się trzyletni program TEMPUS S_JEP-11551-96. Nosił tytuł "Uniwersytecki program europejskich studiów kulturowych". Jego koordynatorem był dr David Moulds z University College of Ripon and York St. John w Wielkiej Brytani. Partnerami, oprócz naszego Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej oraz Uniwersytetu z Ripon, były instytuty anglistyki z Universitat Rovira i Virgili w Tarragonie w Hiszpani, Stockholm University i Universite Charles de Gaulle Lille III.

Co dały nam te trzy lata z TEMPUS-em?

1. Aż 50 studentów, w tym 13 doktorantów wyjechało z naszego Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej na półroczne stypendia do pozostałych czterech ośrodków. Przez dwa lata na podobne stypendia przyjeżdżali do Instytutu K. & L. B. & A. studenci z Anglii, Szwecji, Hiszpanii i Francji. Aby możliwa była ocena pracy zagranicznych studentów w Polsce, Instytut dostosował swój system ocen do ECTS (European Credit Transfer System - Europejski system przeliczania ocen).

2. "European Cultural Studies" (Europejski program studiów kulturowych) to całkowicie nowy 5- letni magisterski program kszałcenia, który wprowadził nasz Instytut. Został opracowany pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Tadeusza Rachwała. Studenci uczą się m. in. semiotyki kultury, zdobywają wiedzę o mass mediach, reklamie oraz literaturze australijskiej, afrykańskiej, kanadyjskiej pisanej w języku angielskim.

Program ten znacznie poszerza dotychczasowa ofertę Instytutu.

3. Nowe komputery, drukarki, kserokopiarki, telewizory, magnetowidy i kilkaset książek. To wszystko Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej mógł kupić dzięki funduszom TEMPUS-a.

4. Pracownicy naukowi pięciu uniwersytetów-uczestników TEMPUS-a przyjeżdżali do partnerskich uczelni na wykłady, a pracownicy administracyjni - na szkolenia.

5. Chociaż program TEMPUS zakończył się we wrześniu, nasz Instytut kontynuuje współpracę z czterema partnerami w ramach programu SOCRATES/ERASMUS. Dzięki niemu nasi studenci nadal mogą wyjeżdżać na zagraniczne stypendia, a pracownicy naukowi wspólnie opracowywać programy nauczania i wykładać na zagranicznych uniwersytetach.