"OSOBLIWOŚCI ŚWIATA FIZYKI" mają już 15 lat

Osobliwości świata Fizyki Jak zwykle we wrześniu w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbywały się wykłady z fizyki ilustrowane pokazami ciekawych eksperymentów, znane pod nazwą "Osobliwości Świata Fizyki", zorganizowane przez Zakład Dydaktyki Fizyki. W tym roku odbywały się już po raz piętnasty i jak zawsze przyciągnęły w mury Instytutu Fizyki tłumy uczniów szkół średnich, podstawowych i po raz pierwszy również gimnazjalistów. Duża popularność wykładów spowodowała, że również w tym roku nie było łatwo dostać się na nie, a sale Instytutu pękały w szwach. W wykładach wzięło udział prawie 16 tysięcy uczniów z Województwa Śląskiego, Opolskiego i Małopolskiego. Każdy uczeń wysłuchał trzech wykładów poświęconych w tym roku:

"Ekstremalnym temperaturom" - wykład ilustrował zmiany własności materii

w zależności od temperatury i odpowiadał na pytanie czy istnieją graniczne temperatury najniższe i najwyższe;

"Zasadom zachowania w fizyce" - na wykładzie można było poznać różne formy energii oraz zasady zachowania energii, pędu i ładunku elektrycznego;

oraz "Właściwościom fal dźwiękowych"- podczas pokazu prezentowano eksperymenty ilustrujące falową naturę i wynikające stąd właściwości dźwięku a także pewne szczególne właściwości ucha ludzkiego.

W ciągu września pracownicy Instytutu Fizyki wygłosili łącznie 527 trzydziestopięciominutowych wykładów!

Na zakończenie "Osobliwości Świata Fizyki" w tym roku po raz pierwszy zorganizowano dwudniowy

Osobliwości świata Fizyki

"Festyn Fizyki"

adresowany do wszystkich mieszkańców naszego miasta, niezależnie od wieku i zainteresowań. W dniach 1 i 2 października, na terenie Uniwersytetu, wokół Instytutu Fizyki pojawiły się duże niebieskie namioty, w których można było obejrzeć lub własnoręcznie przeprowadzić ciekawe eksperymenty z różnych dziedzin fizyki, poczynając od doświadczeń związanych z falami elektromagnetycznymi, ruchem drgającym, zachowaniem momentu pędu przez przemiany energii, złudzenia optyczne, hydrostatykę i ciśnienie atmosferyczne aż po siły spójności i własności promieniowania jądrowego. Bogaty program Festynu obejmował również wystawę "Fizyka w zabawkach" prezentującą najciekawsze zabawki wykorzystujące pomysłowo prawa fizyki; wykłady na salach audytoryjnych poświęcone mechanice i akustyce; projekcję filmów o tematyce fizycznej, wystawę teleskopów i lunet, przez które można było obejrzeć plamy na Słońcu, oraz prezentację wahadła Foucaulta, które niezmiennie potwierdzało obrotowy ruch Ziemi; kiermasz książek; a także quizy fizyczne oraz liczne zabawy i konkursy. W czasie otwarcia Festynu z dziedzińca Instytutu wystartowało kilkadziesiąt baloników z przyczepionymi adresami szkół biorących udział w otwarciu, z prośbą o odesłanie znalezionej informacji na adres Zakładu Dydaktyki Fizyki. Największym zainteresowaniem cieszył się między innymi konkurs na najdalszy lot rakiet napędzanych wodą i sprężonym powietrzem, quizy fizyczne i konkurs plastyczny "Fizyka w oczach dzieci", jednak rekord powodzenia pobił konkurs wokalny "W atmosferze helu", w którym wzięło udział kilkanaście znakomicie przygotowanych, bądź naprędce zmontowanych zespołów bawiąc publiczność wypełniającą po brzegi największą salę audytoryjną Instytutu. Dla zwycięzców konkursów i dla osób biorących udział przygotowano dyplomy, wyróżnienia, nagrody rzeczowe i wiele nagród pocieszenia dla pokonanych.

Festyn Fizyki W czasie Festynu można było również zapoznać się z budową balonu na gorące powietrze, oraz konstrukcją i działaniem palników ogrzewających powietrze w powłoce. Niestety z uwagi na zbyt silny wiatr nie odbyły się przewidziane w programie starty balonu z dziedzińca Instytutu.

Festyn spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno młodzieży szkolnej jak i mieszkańców miasta, którzy licznie, w towarzystwie rodzin odwiedzali Instytut Fizyki i uczestniczyli we wspólnej zabawie razem z pracownikami Instytutu, doktorantami i studentami naszego wydziału. W ciągu dwóch dni Instytut odwiedziło około trzech tysięcy osób. Wzmianki i relacje z przebiegu Festynu, pojawiły się w I programie TVP i w aktualnościach programu lokalnego, lokalne rozgłośnie radiowe zamieściły kilka wywiadów i reportaży, a prasa informowała i zapraszała mieszkańców Śląska do wzięcia udziału w Festynie.

Festyn Fizyki odbędzie się również w przyszłym roku, stając się częścią przygotowywanego przez Uczelnie Śląskie "Festiwalu Nauki 2000" i prawdopodobnie na stałe wejdzie do kalendarza imprez organizowanych przez Zakład Dydaktyki Fizyki dla mieszkańców naszego regionu.

***

Zakład Dydaktyki Fizyki składa serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji Festynu Fizyki Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeuszowi Sławkowi i Kuratorowi Śląskiemu mgr Piotrowi Skrzypeckiemu.

Dziękujemy również za pomoc Instytutowi Medycyny Pracy w Sosnowcu, Spółce z o. o. "Opal" z Katowic oraz Spółce z o. o. "Media Markt" z Czeladzi, a także wszystkim pracownikom Instytutu Fizyki, doktorantom i studentom, którzy wzięli udział w przygotowaniu i prowadzeniu "Osobliwości Świata Fizyki" i "Festynu Fizyki".

Autorzy: Jerzy Jarosz