SPROSTOWANIE

Chciałabym dodać kilka słów sprostowania do Komentarza Pana Profesora Żmigrodzkiego zamieszczonego w "GU" nr 1(68).

Przypadkiem został popełniony podwójny błąd, który zmienił sens wypowiedzi nie tylko mojego artykułu, ale i wypowiedzi Pana Profesora. Cytat powinien brzmieć: "... niemierzalny charakter" a nie "... mierzalny charakter", jak to zostało wydrukowane.

W poszukiwaniach indeksowanych prac nie były brane pod uwagę specjalistyczne bazy bibliograficzne dotyczace bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (LISA - Library and Information Science Abstracts), gdyż ta dziedzina wchodzi w zakres bazy Social Sciences Citation Index. Jednakże jako zadośćuczynienie zamieszczam w formie aneksu wyniki poszukiwań w wymienionej bazie. Wyniki przedstawiają tylko ilości prac indeksowanych.

Ilość prac indeksowanych w bazie LISA
Prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki 18
dr Stefan Kubów 15
prof. UŚ dr hab. Irina Marszakowa-Szajkiewicz 7
dr Zdzisław Gębołyś 5
prof. UŚ dr hab. Danuta Sieradzka 1

Jeśli natomiast chodzi o uwzględnienienie przeze mnie Prof. Stanisława Grzeszczuka oraz Prof. Irinę Marszakową-Szajkiewicz, to pragnę wyjaśnić, że w badaniach wzieto pod uwagę wszystkie osoby wymienione w "Składzie osobowym Uniwersytetu Śląskiego" wydanym w roku 1998.

Autorzy: Aneta Drabek