KURSY CSCS

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem
Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 9, tel. centrali: 588 211 w. 1235, tel. /fax: 587 737

przyjmuje zapisy
na semestralny kurs języka angielskiego poświęcony praktycznemu
wykorzystywaniu terminologii angielskiej stosowanej w ekologii
i ochronie środowiska

"Ecology of Effective Communication"

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość języka angielskiego. Kurs prowadzić będzie Misty Hitesman, native speaker" z USA, wolontariuszka Peace Corps. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Szczegółowa informacja oraz zapisy w biurze Centrum (ul. Bankowa 9, p. 322). Termin zgłoszeń do 29 października

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 9,
tel. centrali: 588 211 w. 1235, tel. /fax: 587 737 przyjmuje zapisy
na semestralny kurs organizowany we współpracy z Uppsala University (The Baltic University)

"The Baltic Sea Environment"

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego. Zaliczenie egzaminu końcowego jest warunkiem uzyskania wpisu tych zajęć do indeksu (zajęcia fakultatywne) oraz dyplomu ukończenia kursu sygnowanego przez Uppsala University i Uniwersytet Śląski. Szczegółowa informacja w biurze Centrum (ul. Bankowa 9, p. 322). Termin zgłoszeń do 29 października