Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA. Turystyka historyczna. T. 2. Red. Zbigniew Hojka, Krzysztof Nowak

FILOZOFIA. „Folia Philosophica” 2020. Vol. 44. Red./Ed. Dariusz Kubok

SOCJOLOGIA. Grzegorz Gawron, Andrzej Klimczuk, Zofia Szweda-Lewandowska: Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych

Krzysztof Łęcki: Stadiony świata (pomiędzy Gemeinschaft i Gesellschaft)

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość” 2020. Nr 2 (2): Pamięć. Red. nacz. Joanna Kisiel

„Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość” 2021. Nr 1 (3): Męskość. Red. nacz. Joanna Kisiel

„Narracje o Zagładzie” 2021. Nr 1 (7): Cywilne praktyki ludobójcze. Red. numeru: Anita Jarzyna, Marta Tomczok

„Narracje o Zagładzie” 2021. Numer specjalny: Ołów/ołowica w kulturze i nauce. Red. numeru: Marta Tomczok, Lucyna Sadzikowska, Andrzej Kowalczyk, Anita Jarzyna

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Dominika Dykta: Ciao! Me uala? Perché i talamonesi cambiano il codice. Analisi cognitiva dell’alternanza e del cambio di codice tra l’italiano e il dialetto talamonese

Paweł Kamiński: La figure du Juif errant. Dans la prose française du XXe siècle

„Wortfolge. Szyk słów” 2021. Nr 5. Red. Nina Nowara-Matusik, Mariusz Jakosz

Anna Swoboda: La prose de Ken Bugul: entre le réel et le surnaturel

„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2021. Nr 1 (3): Interferencja. Interferènza. Interference. Red. tematyczni Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Periferno u hrvatskoj književnosti i kulturi / Peryferie w chorwackiej literaturze i kulturze. Red. Leszek Małczak, Krešimir Bagić, Zvjezdana Rados

FILOLOGIA KLASYCZNA. Przemysław Piwowarczyk: Lexicon of Spiritual Powers in the Nag Hammadi “Library” in the Light of the Texts of Ritual Power

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Piotr Mamet, Anna Majer: The Discourse of M. Managing British Intelligence in James Bond Movies

Various Dimensions of Place in Language Studies. Eds. Paulina Biały, Marcin Kuczok, Marcin Zabawa

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Periferno u hrvatskom jeziku, kulturi i društvu / Peryferie w języku chorwackim, kulturze i społeczeństwie. Red. Robert Bońkowski, Milica Lukić, Krešimir Mićanović, Paulina Pycia-Košćak, Sanja Zubčić

STUDIA O KULTURZE. Kamila Gęsikowska: „Wyższa kultura duchowa”. Program i działalność Polskiego Towarzystwa Teozoficznego na Śląsku Cieszyńskim (1919–1931)

Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje. Red. Ewa Wąchocka

PRAWO. Piotr Buława: Tax cancellation: A comparative analysis

„Problemy Prawa Karnego” 2021. Nr 5 (1). Red. Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek

PSYCHOLOGIA. Monika Kornaszewska-Polak: Emocje i płeć. Studium dynamiki zaangażowania i dystansowania w związkach romantycznych

Maria Flakus: Osobowość i osiągnięcia w nauce

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. Agata Aleksandra Kluczek: Ex nummis historia. Szkice o obrazach numizmatycznych w badaniach nad dziejami starożytnego Rzymu

Dariusz Rolnik: Adam Chmara (1720–1805) – ostatni wojewoda miński w świecie polityki czasów stanisławowskich i jego archiwum

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Iudaica Russica” 2021. Nr 1 (6). Red. Mirosława Michalska-Suchanek

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Forum Lingwistyczne” 2021. Nr 8: Pragmalingwistyka w badaniach synchronicznych i diachronicznych. Red. numeru: Magdalena Pastuch, Katarzyna Sujkowska-Sobisz

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms. Eds./red. Piotr Kakietek, Anna Drzazga

STUDIA O KULTURZE. W przestrzeniach kultury. Studia interdyscyplinarne. Red. Beata Gontarz, Magdalena Kempna-Pieniążek, Anna Maj