Kronika UŚ

Prof. Maciej Kurcz przewodniczącym Komisji Studiów Afrykańskich PAN

Dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ został przewodniczącym Komisji Studiów Afrykańskich powołanej przy Komitecie Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk. Nowo utworzona komisja zrzesza polskich afrykanistów – etnologów, antropologów i etnografów. Jej zadaniem będzie prowadzenie działalności popularyzatorskiej i opiniotwórczej dotyczącej Afryki. Dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ jest zastępcą dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoich badaniach zajmuje się m.in. problematyką etnologiczną krajów globalnego Południa (w szczególności Sudanu i Sudanu Południowego), antropologią miasta afrykańskiego oraz etnoarcheologią.

Naukowcy UŚ laureatami w konkursach NCN

Dziewiętnaście projektów z Uniwersytetu Śląskiego otrzyma dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki. Agencja wspierająca działalność naukową w zakresie badań podstawowych ogłosiła wyniki trzech konkursów: OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2. Nasi naukowcy będą realizować granty na łączną kwotę ponad 12 milionów złotych. Laureatami konkursu OPUS 20 zostali: dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ, dr Krzysztof Gaidzik, dr Konrad Graczyk, prof. dr hab. Mariusz Salamon, dr hab. Katarzyna Hupert-Kocurek, prof. UŚ, dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski oraz dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ, dr hab. Agata Zaborska wraz z dr. Michałem Laską; dr hab. Mariusz Jagodziński oraz dr hab. Gabriela Woźniak, prof. UŚ. Dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 2 otrzymają: dr hab. Anna Mrozek-Wilczyńska, prof. UŚ; dr hab. Bożena Kolanko, prof. UŚ; dr hab. Tomasz Płociniczak, prof. UŚ, dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, prof. UŚ oraz dr hab. Katarzyna Merkel, prof. UŚ. Laureatami konkursu SONATA 16 zostali: dr Dorota Gregorowicz, dr Jacek Szczygieł, dr Edyta Charzyńska, dr Przemysław Piwowarczyk, dr Anna Moroń i dr inż. Grażyna Szafraniec-Gorol.

Ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Śląskim

1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na studia na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2021/2022. Zapisy odbywają się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Rekrutacja obejmuje studia I stopnia, studia jednolite magisterskie, studia II stopnia, studia podyplomowe oraz rekrutację do dwóch szkół doktorskich, która rozpocznie się na przełomie czerwca i lipca 2021 roku – Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim i Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej. Uniwersytet Śląski zachęca także do aplikowania na studia prowadzone w języku angielskim. Wszystkie kierunki prowadzone w języku polskim są otwarte dla cudzoziemców znających język polski, a osoby rozwijające dopiero swoje kompetencje językowe mogą rozpocząć naukę od rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim. Kurs prowadzą pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Kandydaci ze specjalnymi potrzebami mogą tradycyjnie liczyć na wsparcie Centrum Obsługi Studenta.

Ruszyła także rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022. Uniwersytet Śląski oferuje studia podyplomowe skierowane do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji, a także przedstawicieli wybranych grup zawodowych: prawników, przedsiębiorców, menedżerów, lekarzy. W ofercie uczelni znajduje się niemal 30 programów studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziałach: Humanistycznym, Nauk Ścisłych i Technicznych, Nauk Społecznych, Prawa i Administracji, Sztuki i Nauk o Edukacji, Teologicznym, a także w Szkole Języka i Kultury Polskiej. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form nauczania. Odbywają się najczęściej w co drugi weekend i mają formę dwu- lub trzydniowych zjazdów. Kadrę wykładowców i trenerów stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni UŚ oraz współpracujący z uczelnią eksperci, specjaliści i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Informacje o wszystkich oferowanych przez UŚ formach kształcenia zebrano na stronie: www.us.edu.pl/ rekrutacja. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych programów studiów podyplomowych dostępne są na stronie internetowej: www.studiapodyplomowe.us.edu.pl. Odpowiedzi na pytania dotyczące procesu rekrutacji i studiów można również znaleźć na Facebooku – Rekrutacja UŚ.

Laur Studencki 2020

2 czerwca odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Laur Studencki 2020. Laur Studencki to podziękowanie, jakim studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pragną obdarzyć organizacje i osoby, których działania odmieniły rzeczywistość akademicką. Tegoroczna edycja przyznała wyróżnienia w pięciu kategoriach. Przyjacielem studenta została dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak z Wydziału Teologicznego, nagrodę w kategorii przyjazny dziekanat otrzymał Sekretariat Kolegium ISM, wyróżnienie przyjaciela samorządu studenckiego powędrowało do Justyny Szostek-Aksamit, za instytucję przyjazną studentom został uznany Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, a nagroda honorowa została przyznana prof. dr. hab. Andrzejowi Kowalczykowi, rektorowi UŚ w latach 2016–2020.

Nagroda specjalna dla prof. Krzysztofa Marka Bąka

Na 27. Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku nagrodę specjalną „Medal Pamiątkowy im. Janusza Mikołaja Szymańskiego – Opus Supra Caetera” otrzymał dr hab. Krzysztof Marek Bąk, prof. UŚ – dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, lider zespołu Pracowni Badań nad Ekslibrisem Współczesnym. Jest to szczególne wyróżnienie, ponieważ doceniony został zarówno poziom artystyczny, jak i podejmowana przez laureata refleksja teoretyczna nad współczesną sztuką księgoznaku. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 4 czerwca 2021 roku podczas wernisażu wystawy pokonkursowej na zamku w Malborku. Konkurs jest najstarszym i najbardziej prestiżowym przeglądem ekslibrisu artystycznego.

Nagroda w Konkursie Umiejętności Statystycznych

Studencki zespół w składzie: Katarzyna Kopeć i Tomasz Ferenz (Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych) oraz Wiktoria Babula (Wydział Humanistyczny) zajął II miejsce w krajowej części V Edycji Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych. Temat nagrodzonej pracy to: Działania na rzecz klimatu czy tylko deklaracje? Badanie krajowych polityk klimatycznych wybranych krajów UE w opinii polskich studentów. Opiekunką zespołu była współpracująca z Uniwersytetem Śląskim dr Agnieszka Sobol, którą wspomagał dr hab. Marcin Kurpas, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych.

XXV koncert akademicki z okazji święta uczelni

12 czerwca z okazji 53. rocznicy powołania Uniwersytetu Śląskiego odbył się uroczysty koncert akademicki „UniVersiTango. Koncert utworów Astora Piazzolli”. W pierwszej części uroczystości wręczone zostały wyróżnienia Senatu Uniwersytetu Śląskiego. Medal otrzymał dr Marcin Krupa – prezydent Katowic, a tytuł honorowego profesora Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej. Następnie wykład pt. about blank [na marginesie pustej strony] wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Hańderek – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Tę część koncertu poprowadziła Ewa Niewiadomska – dziennikarka Radia Katowice. Z kolei w części artystycznej po raz pierwszy w historii koncertowych spotkań można było zobaczyć studentów Uniwersytetu Śląskiego. W roli prezenterów wystąpili: Wioleta Krusberska, Dawid Juraszek oraz Krzysztof Kaczor z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji.

Wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości

Zespół badawczy z Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego zdobył wyróżnienie w XXIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości w kategorii wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy. Autorami rozwiązania pt. „Opracowanie metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych” są naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim: dr Maciej Kapkowski, dr Tomasz Siudyga, prof. dr hab. inż. Jarosław Polański oraz dr inż. Anna Niemczyk-Wojdyła. Osobą współuprawnioną do patentu jest Rafał Zawisz, właściciel firmy AD MOTO. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest promocja najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii opracowanych w naszym kraju. W tym roku do oceny wpłynęło aż 219 projektów.

Sukcesy sportowe w badmintonie oraz trójboju siłowym

Ponad 240 zawodników z całej Polski wzięło udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów w badmintonie, które odbywały się od 4 do 6 czerwca 2021 roku. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w turnieju uczestniczyła Ewa Lesiuk – pracownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz trener sekcji badmintona AZS Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawicielka UŚ zdobyła srebrny medal w kategorii 40+ w grze podwójnej kobiet z J. Herman (ULKS Lotka Olsztyn) oraz srebrny medal w kategorii 40+ w grze mieszanej z R. Bachus (LKS Technik Głubczyce).

Z kolei od 5 do 7 czerwca rozgrywane były Akademickie Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym. Podczas zawodów reprezentanci naszej uczelni zajęli trzecią lokatę w klasyfikacji drużynowej uniwersytetów. W grupie uniwersytetów indywidualne trzecie miejsce wywalczył Wiktor Kubis. Zawodnik ten w klasyfikacji generalnej zajął siódmą lokatę w kategorii 83 kg.

W zawodach uczestniczyło ośmioro sportowców z UŚ, czworo z nich to debiutanci na tegorocznych Akademickich Mistrzostwach Polski. Pomimo ograniczeń w dostępie do siłowni i klubów sportowych w ostatnich miesiącach nasi zawodnicy sukcesywnie poprawiali swoje wyniki życiowe.